X
X

Yazılım

AnasayfaYazılarYazılım

Yazılım

Pointerlar

Pointerlar    Adres mantığına giriş: #include #include using namespace std;int main(int argc, char *argv[]){      //* işağretiyle p nin bir adre...

switch - case

#include #include #include using namespace std;void RandevuAlma(){    cout

Fonksiyonlara Giriş

Fonksiyonlara Giriş cpp fonksiyon mantığına giriş     #include #include #define DiziBoyutu 5using namespace std;void Sirala(int Siralanacak[])...

if Kullanımı

if Kullanımı   #include #include #include using namespace std;int main(int argc, char *argv[]){    //rast gele sayi icin    srand(time(NULL));  ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Top