Sembolik Yapay Zeka Nedir?

Yapay zeka fikrine en çok katkı veren isimlerden birisi olan Simon’ın semboliklik yaklaşımının ardından daha sonraki seneler içerisinde mantık temel alınan çalışmalar bu konu üzerinde gerçekleştirilen çalışma ve araştırmalara temel olan bir duruma gelmiştir. Aynı zamanda programların düzgün bir şekilde çalıştığını kanıtlamak ve başarımlarını meraklılarına gösterebilmek adına birtakım düzenler oluşturulmuş ve bu düzenlerin içerisine bir takım sorunlar ve dünyalar eklenmiştir. Daha sonraki zamanlarda ise bu sorunlar gerçek hayatı hiçbir şekilde temsil etmeyi başaramayan oyuncak ve tamamen kurgu dünyalar olmak ile suçlanmış ve yapay zekanın yalnızca bu alanlarda başarılı olabileceği konusu dilden dile konuşulmaya başlanmıştır.

Sibernetik Yapay Zeka Nedir?

Yapay sinir ağları olarak tanımlanmakta olan çalışmaların da dahil edildiği sibernetik cephe için de durum ile alakalı farklı bir görüş belirtmek yanlış olacak bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Zeka davranışlarının benzeştirilebilmesi yolunda ilerlerken sorunların gerçekten ortaya çıkartılıp çözülebileceğinin anlaşılabilmesi adına, program dahilindeki yetersizlikleri de bu açıdan anlayabilmek için pek çok araştırmacı ilk planda araştırmalarına ara vermiş ve durdurmuşlardır. Bu duruma verebilecek olduğumuz en keskin örnek ise yapay sinir ağları konusundaki çalışmaların geliştiricileri tarafından bazı basit problemleri çözemeyeceğinin söylenmesi olmuştur. Sibernetik akım olarak tabir ettiğimiz akımın uğramış olduğu bu mağlubiyetin temel nedeni olarak ise benzer bir şekilde yapay sinir ağının tek katlı bir görevi başarabilmesi ancak bu tek katlı görev ile ilgili olarak vargıların ya da elde edilen sonuçların bir yargıya dönüşmesi sonucunda diğer kavramlar ile ilişkinin kesilmesi durumundan kaynaklanmaktadır.

Yapay Zeka Konusundaki Uzman Sistemler

Sözünü etmiş olduğumuz her iki akımın da uğramış oldukları başarısızlıklar ve mağlubiyetler bütün sorunları çözebilecek olan genel olarak amaca hizmet adına tasarlanmış olan hizmet sistemlerinin yerine spesifik bir uzmanlık alanı içerisindeki bilgi ile bezenmiş olan programların kullanılabilmesi fikrinin gelişmesine de sebep olmuştur. Bu durum yapay zeka konusunda yeni bir canlanmaya yol açarken kısa süre içerisinde uzman sistemler olarak adlandırılan bir metodoloji geliştirilmiştir.