Günümüz dünyasında teknoloji her geçen gün ilerlemekte ve ilerleyen teknoloji her geçen gün insanların hayatına çok büyük etkiler ve katkılar sağlamaktadır. Artık öyle bir dönemdeyiz ki, insanlar her geçen gün teknolojinin biraz daha ilerlemesini bekliyor ve bir ilerleme kaydedilmediği zamanlarda gerçekten endişelenmektedir. Ama bu durumdan korkulmasına hiç gerek yok, nedeni ise dünyanın dönmesi ile teknolojinin biraz daha gelişecek olmasıdır. Yazımızın devamında yapay zeka çağı içerisinde dijitalleşmenin etkisinin neler olduğuna değineceğiz. Keyifli okumalar!

Yapay Zeka ve Dijitalleşme

Dijitalleşme sözcüğünün tanımını aslında çok kısa bir şekilde kaynak olarak adlandırdığımız verilerin bilgisayar ortamlarına aktarılmasına ve bu ortamlarda bilgisayarlar yardımı ile okunabilecek hale gelmesi olarak adlandırmamız ve böylece tanımlamamız mümkün olan bir durumdur. doksanlı yılların sonuna doğru masalarımızın üzerinde yer almakta olan takvimler, not defterleri, gazeteler, ansiklopediler bulunurken ve hayatımızın zorlaşmasına neden olurken şu an bu saydıklarımın tamamı dijital bir hale gelmiş durumdadır. Günümüz dünyasında artık üretilmiş olan hemen hemen tüm kaynakları dijital bir şekilde üretmeyiz ve aynı zamanda dijital bir şekilde gerçekleştirilen üretimleri kayıt altında tutmaktayız. Dijitalleşme gelişmelerinin artması ile alakalı olarak hayatımızın bir hayli kolaylaştığını ve aradığımız herhangi bir kaynağın çok daha kısa süreler içerisinde bulunduğunu da söylememiz mümkündür.

Yapay Zeka Çağı ve Dijitalleşme

Dijitalleşme konusu anlamlandırılabilen verilerin artması yönündeki gelişmeleri de pek çok farklı şekilde hızlandırmıştır. En fazla ivmelenme görmekte olduğumuz alanlardan birisi de yapay zeka alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslen yapay zekanın geçmişi çok eskiye dayanmakta olsa da yetersiz olan işlem gücü ve yetersiz bulunan veriler dijitalleşme ve yapay zeka arasında engel oluyordu. Sonrasında bu sorunların ortadan kalkması ile birlikte çok daha büyük verileri hayatımıza katma fırsatına eriştik. Bu fırsatın da temel mimarı aslen kesinlikle yapay zeka teknolojilerinin hayatımıza girmiş oluşudur. Teknolojinin bu denli gelişmesi sayesinde sadece masamızın üstünde yer alan nesneler üzerinden örnek vermiş olsak da hayatımızın bir bütün olarak dijitalleşmesine katkı sağlamıştır.