Pazarlamacının hedef pazarında hangi tür taleple karşı karşıya olduğuna göre, farklı bir ifadeyle talebin yapısına etkisine göre iki tür reklamdan söz edilebilmektedir. Bunlar; Birincil (İlkel) Talep Reklamları ve Seçici Talep Reklamlarıdır.

 

Birincil (İlkel) Talep Reklamları

Bilindiği üzere; tüketicilerin benzer ürün veya hizmetlere yönelik, marka farkı gözetmeksizin göstermiş olduğu talep türüne Birincil veya İlkel Talep denilmektedir.

 

Birincil talep reklamları, doğrudan bir markayı hedef almayıp ürüne odaklanmaktadır. Buradaki amaç, hedef tüketicilerin reklamı yapılan ürüne yönelik, marka farkı olmaksızın ürüne yönelik ihtiyaç oluşturmak, ürünün farkındalığını arttırmak, alternatif tüketim yollarına yönelik bilgi vermek ve benzeri şekilde temel taleplerini arttırmaktır.

 

Bu tür reklamları, ürüne yönelik marka gözetmeksizin talebi arttırmaya yönelik olduğundan sektör birlikleri, bir sektörü desteklemek için devlet veya ilgili sektörde pazarın önemli bir büyüklüğünü kontrol eden büyük boyutlu firmalar yapabilmektedir.

 

Birincil talep reklamlarına örnek olarak makarna Sanayicileri Derneği’nin gerçekleştirmiş olduğu “Makarna Şişmanlatmaz” başlıklı bir reklam kampanyasında, yandaki görselle birlikte, takip eden metin kullanılmaktadır.

 
“Bilinenin aksine makarna başta ekmek olmak üzere, patates, pilav, irmik gibi besin maddelerinden daha az şişmanlatma özelliğin sahiptir. Toplumun genelinde bu konuyla ilgili iki temel yanlış vardır. Bunlardan birincisi, makarnanın şişmanlattığı; ikincisi ise makarnanın undan yapıldığıdır. Aksine şişmanlatmadığı gibi, undan değil durum buğdayından üretilen irmikten yapılmaktadır”. Sözü edilen reklam; tüketicilerin makarnanın şişmanlatıcı etki yapan “üç beyaz”lardan biri olduğu genel inancını farklı bir ifadeyle satın alma engelini kısmen de olsa yumuşatmaya hatta kaldırmaya yönelik birincil talep reklamıdır. Fındık Tanıtım Grubu tarafından fındık ürünü için yapılan ve “aganigi naga nigi” sloganı ile hatırlanan reklamda bu gruptandır.
 

Seçici Talep Reklamları

Bu tür reklamlarda amaç; hedef pazarda tüketicilerin aynı tür talebi tatmine yönelik rekabet içerisinde olan benzer ürün ve hizmet üreten markaların kendi taleplerini arttırmaya ve şekillendirmeye yönelik olarak yapmış oldukları reklamlardır.

 

Her bir markanın amacı; marka bilinirliğini arttırmak, marka değerini yükseltmek, sürdürülebilir marka yönetimini sağlamak, farkındalık oluşturmak, marka bağlılığı oluşturmak, ilgili markanın satışlarını arttırmak ve benzeri gibi amaçlara yönelik olarak sadece kendi markalarının fiili veya potansiyel taleplerine yönelik kar amacı güden reklam yapmaktır. Örnekte de görüleceği üzere, bir makarna üreticisi olan Barilla markasının kendi talebini arttırmaya yönelik yapmış olduğu reklam bir tür Seçici Talep Reklamadır.