Mamul hayat eğrisi genel olarak incelendiğinde, mamullerle insan gelişimi süreci arasında büyük benzerlikler vardır. Mamullerde; insan gelişiminin doğasında olduğu gibi; doğarlar (pazara giriş), büyürler (gelişme), olgunluk dönemine girerler ve yaşam süreleri son bulur (düşüş).

 

Pazarlamanın temeli olan ve pazarlamanın klasik tanımında da yer alan; hedef tüketicinin arzu, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünün oluşması için pazarda hissedilen bir durumum oluşması yeterli olacaktır. Farklı bir ifadeyle; yapılan bir pazarlama araştırması sonucu pazarda bir boşluğun görülmesi, yeni bir ihtiyacın mevcudiyeti, mevcut bir ürün ve hizmetin artık tüketici beklentisini yeterince karşılamamasının hissedilmesi, pazarda gizli talebin algılanması, yeni bir alt hedef tüketici grubunun algılanması, mevcut hedef tüketicilerin algılarının değişmesi ve bunun gibi hissedilen bir pazarlama fikri ile başlar.

 

Bu aşamada hedef tüketici ile yapılacak iletişimin temelini, yeni karşılaşılacak bir ürün ve hizmetle muhatap olacağı için algılana risk seviyesini düşürmek ve ürünün kendisine katma değir sağlayacak olduğuna yönelik ilk tanıtım ve bilgilendirme temeline dayalıdır. Sektöre göre farklılık göstermekle birlikte, ilk olarak ürünü tanıtıcı reklam ve kişisel satış çabaları yoğun olarak başlanır.

 

Dağıtım kanalının yeni ürün ve hizmeti kendisine kazanç sağlayacağına ikna olması ve benimsetilebilmesi için aracılara yönelik ziyaret ve tanıtımlar gerçekleştirilir. Mümkün olduğu takdirde ise numuneler ücretsiz olarak dağıtılır.