when 55124.click begin
say_title("Yardımcı Şaman Süre Uzatma: ")
say_color("white","[DELAY value;25]Sana eşlik eden şamanın yaşam süresini +3 gün uzatabilirim. ")
say_color("white","[DELAY value;25]Ancak bunun için bana istediğim eşyayı getirmelisin. ")
say(" ")
say(" ")
say_item_vnum(31065)
say(" ")
say_color("cyan","[DELAY value;25] x5 Zaman Parşömeni bulduğun zaman ")
say_color("cyan","[DELAY value;25] Yardımcı Şaman Nesnesini üzerime sürükle. ")
say(" ")
end
when 55124.take with item.vnum == 79681 or item.vnum == 79680 begin
say_title("Yardımcı Şaman Süre Uzatma: ")
say_color("white","[DELAY value;25]Sana eşlik eden şamanının yaşam süresini uzatabilirim. ")
say_color("white","[DELAY value;25]Bunu gerçekten istiyor musun? ")
say_color("cyan","[DELAY value;25]Eğer kabul edersen Yardımcı Şamanına 3 Gün ekleyeceğim. ")
say(" ")
local nesne = pc.count_item(31065)
if nesne > 4 then
local s = select("Uzat ","Vazgeç ")
if s == 2 then
return
elseif s == 1 then
say_title("Yardımcı Şaman Süre Uzatma: ")
say_color("white","[DELAY value;25]Tebrikler! Yardımcı Şamanına +3 Gün ekledim. ")
say(" ")
pc.remove_item("31065",5)
item.set_socket(0,item.get_socket(0) + 60*60*24*3)
end
else
say("[DELAY value;35] ")
say_color("white","[DELAY value;25]Maalesef bu durumdayken süreyi uzatamam. ")
say_color("white","[DELAY value;25]süreyi uzatmak için x5 Zaman Parşömenine ")
say_color("white","[DELAY value;25]ihtiyacım var. Bulduğunda geri gel.. ")
say_item_vnum(31065)
say(" ")
end
end