state start begin
when login with game.get_biyalog_turu()==1 begin
setstate(run)
end
end
state run begin
when 20084.chat."Eskiz2 Tek Tık Biolog " with game.get_biyalog_turu()==1 begin
say_title(mob_name(20084))
say ( " |cff00FF7FMerhaba, " )
say ( " |cff00FF7FEpic Görevlerinin. " )
say ( " |cff00FF7FBonuslarını Tek Tıkla Alabilirsin! " )
say ( " |cff00FF7FKarakter Atmadan İtemsiz Özelliğiyle! " )
say ( " |cff00ff00Eskiz2 IYI OYUNLAR" )
wait ( )
say_title ( " |cffffff0030.Lv Biyolog(Tek Tık); " )
say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )
say ( " |cff00ccffMerhaba, " )
say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )
say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )
say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )
say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )
say_reward ( " |cff00ff00Saldırı Değeri +50 (Kalıcı) " )
wait ( )
say_title ( " |cffffff0040.Lv Biyolog(Tek Tık); " )
say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )
say ( " |cff00ccffMerhaba, " )
say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )
say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )
say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )
say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )
say_reward ( " |cff00ff00+10% Diğer Oyunculara Karşı Güç (Kalıcı)" )
wait ( )
say_title ( " |cffffff0050.Lv Biyolog(Tek Tık); " )
say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )
say ( " |cff00ccffMerhaba, " )
say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )
say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )
say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )
say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )
say_reward ( " |cff00ff00Hareket Hızı +10% , +500 HP (Kalıcı)" )
wait ( )
say_title ( " |cffffff0060.Lv Biyolog(Tek Tık); " )
say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )
say ( " |cff00ccffMerhaba, " )
say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )
say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )
say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )
say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )
say_reward ( " |cff00ff00Saldırı Hızı +15% (Kalıcı) " )
wait ( )
say_title ( " |cffffff0070.Lv Biyolog(Tek Tık); " )
say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )
say ( " |cff00ccffMerhaba, " )
say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )
say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )
say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )
say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )
say_reward ( " |cff00ff00+10% Diğer Oyunculara Karşı Savunma (Kalıcı) " )
wait ( )
say_title ( " |cffffff0080.Lv Biyolog(Tek Tık); " )
say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )
say ( " |cff00ccffMerhaba, " )
say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )
say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )
say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )
say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )
say_reward ( " |cff00ff00Savunma +50 (Kalıcı) " )
wait ( )
say_title ( " |cffffff0085.Lv Biyolog(Tek Tık); " )
say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )
say ( " |cff00ccffMerhaba, " )
say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )
say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )
say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )
say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )
say_reward ( " |cff00ff00Saldırı Hızı +5%(Kalıcı) " )
wait ( )
say_title ( " |cffffff0090.Lv Biyolog(Tek Tık); " )
say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )
say ( " |cff00ccffMerhaba, " )
say ( " |cff00ccffGörevini Yaptığın İçin. " )
say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )
say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )
say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )
say_reward ( " |cff00ff00Hareket Hızı +10% (Kalıcı) " )
wait ( )
say_title("Epic(Tek Tık)")
affect.remove_all_collect()
--savunma
affect.add_collect_point(POINT_RESIST_WARRIOR, 10, 60*60*24*365*60)
affect.add_collect_point(POINT_RESIST_ASSASSIN, 10, 60*60*24*365*60)
affect.add_collect_point(POINT_RESIST_SURA, 10, 60*60*24*365*60)
affect.add_collect_point(POINT_RESIST_SHAMAN, 10, 60*60*24*365*60)
affect.add_collect_point(141, 10, 60*60*24*365*60)
--saldiri
affect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_WARRIOR, 10, 60*60*24*365*60)
affect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_ASSASSIN, 10, 60*60*24*365*60)
affect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_SURA, 10, 60*60*24*365*60)
affect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_SHAMAN, 10, 60*60*24*365*60)
affect.add_collect_point(140, 10, 60*60*24*365*60)
--diger
affect.add_collect(apply.ATT_SPEED, 20, 60*60*24*365*60)
affect.add_collect(apply.MAX_HP, 500, 60*60*24*365*60)
affect.add_collect(apply.MOV_SPEED, 20, 60*60*24*365*60)
affect.add_collect(apply.DEF_GRADE_BONUS,60,60*60*24*365*60)
affect.add_collect(apply.ATT_GRADE_BONUS,50,60*60*24*365*60)
say("|cffDA70D6TUM OZELLIKLERINI BASARI ILE ALDIN")
say("|cffDA70D6DIGER OZELLIKLER ICIN EPIC SURAYI ZIYARET ET")
say("|cffDA70D6Eskiz2 IYI OYUNLAR DILER")
setstate(epic)
end
end
state epic begin
when 20091.chat."TEK TIK EPIC 92" with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.get_level() >= 92 begin
say_title ( " |cffffff0092.Lv Epic (Tek Tık); " )
say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )
say ( " |cff00ccffMerhaba, " )
say_reward ( " |cff00ccffEpic Görevlerini Yaptığın İçin. " )
say_reward ( " |cff00ccffBirini Sectikten Sonra Diger Gorev İcin Tekrar Ugra " )
say_reward ( " |cff00ccffBu Ödüllerden Birini Seçmen Gerek; " )
say ( " IYI OYUNLAR" )
local secim = select ( " +1000 HP " , " Savunma Değeri +120 " , " Saldırı Değeri +50 ", " Vazgeçtim " )
if secim == 4 then return end
if secim == 1 then
affect.add_collect2(apply.MAX_HP,1000,60*60*24*365*60)
setstate(gec2)
elseif secim == 2 then
affect.add_collect2(apply.DEF_GRADE_BONUS,120,60*60*24*365*60)
setstate(gec2)
elseif secim == 3 then
affect.add_collect2(apply.ATT_GRADE_BONUS,50,60*60*24*365*60)
setstate(gec2)
end
end

when 20084.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() begin
affect.remove_all_collect()
setstate(run)
setskin(NOWINDOW)
end
when 20091.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() begin
affect.remove_all_collect()
setstate(run)
setskin(NOWINDOW)
end
when 9006.chat."Biyolog Görevlerini Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 begin
say_title(mob_name(9006))
say("Biyalog görevlerinden aldığın becerileri ")
say("sıfırlamak istediğine emin misin? ")
local secim = select("Evet Lütfen ", "Hayır Sonra ")
if secim != 1 then return end
affect.remove_all_collect()
setstate(run)
say_title(mob_name(9006))
say("Biyalogdan aldığın beceriler silindi. ")
say("Şimdi tekrar biyolog'a giderek beceri alabilirsin. ")
wait()
end

end

state gec2 begin
when 20091.chat."TEK TIK EPIC 94" with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.get_level() >= 94 begin
say_title ( " |cffffff0094.Lv Epic (Tek Tık); " )
say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )
say ( " |cff00ccffMerhaba, " )
say_reward ( " |cff00ccffEpic Görevlerini Yaptığın İçin. " )
say_reward ( " |cff00ccffBu Ödüllerden Birini Seçmen Gerek; " )
say ( " IYI OYUNLAR" )
local secim = select ( " +1100 HP " , " Savunma Değeri +140 " , " Saldırı Değeri +60 ", " Vazgeçtim " )
if secim == 4 then return end
if secim == 1 then
affect.add_collect2(apply.MAX_HP,1100,60*60*24*365*60)
setstate(__complete)
elseif secim == 2 then
affect.add_collect2(apply.DEF_GRADE_BONUS,140,60*60*24*365*60)
setstate(__complete)
elseif secim == 3 then
affect.add_collect2(apply.ATT_GRADE_BONUS,60,60*60*24*365*60)
setstate(__complete)
end
end

when 20084.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() begin
affect.remove_all_collect()
setstate(run)
setskin(NOWINDOW)
end
when 20091.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() begin
affect.remove_all_collect()
setstate(run)
setskin(NOWINDOW)
end
when 9006.chat."Biyolog Görevlerini Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 begin
say_title(mob_name(9006))
say("Biyalog görevlerinden aldığın becerileri ")
say("sıfırlamak istediğine emin misin? ")
local secim = select("Evet Lütfen ", "Hayır Sonra ")
if secim != 1 then return end
affect.remove_all_collect()
setstate(run)
say_title(mob_name(9006))
say("Biyalogdan aldığın beceriler silindi. ")
say("Şimdi tekrar biyolog'a giderek beceri alabilirsin. ")
wait()
end

end

state __complete begin
when 20084.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() begin
affect.remove_all_collect()
setstate(run)
setskin(NOWINDOW)
end
when 20091.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() begin
affect.remove_all_collect()
setstate(run)
setskin(NOWINDOW)
end
when 9006.chat."Biyolog Görevlerini Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 begin
say_title(mob_name(9006))
say("Biyalog görevlerinden aldığın becerileri ")
say("sıfırlamak istediğine emin misin? ")
local secim = select("Evet Lütfen ", "Hayır Sonra ")
if secim != 1 then return end
affect.remove_all_collect()
setstate(run)
say_title(mob_name(9006))
say("Biyalogdan aldığın beceriler silindi. ")
say("Şimdi tekrar biyolog'a giderek beceri alabilirsin. ")
wait()
end
end