Bu tür reklamlar, daha ziyade küresel ekonomik güce sahip çokuluslu veya uluslararası firmalar tarafından tercih edilmekte ve hayata geçirilebilmektedir.

 

Bu bakış açısındaki temel felsefe dünyayı bir ekonomik köy, bir bütün olarak görmekten geçmektedir. Theodore Levitt’in uzun yıllar önce ifade ettiği gibi; bir ürün veya ürün grubuna yönelik dünya çapında yürütülmesi gereken pazarlama faaliyetleri oldukça yüksek maliyetlere katlanmak zorunluluğu getirmektedir. Aynı ürün veya ürün grubu için, ilgili ürünün pazarlamasının yapıldığı her bir ülkede, ayrı pazarlama faaliyetleri yürütmektense, merkezi olarak planlanan bir pazarlama faaliyetinin ilgili ülkelere belirli standartlarla transfer edilmesi ve ülke bazında yapılması gereken ciddi pazarlama giderlerinden tasarruf edilmesi mantığına göre çalışmaktadır. Sözgelişi, küresel güce sahip bir firmanın merkezinde kitlesel oranlarda üretilecek ürünlerin, yine merkezde hazırlanacak bir reklam kampanyasının ve tüm görsel unsurlarının ilgili ülkelere gönderilmesi suretiyle kitlesel tüketimi sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Anlaşılacağı üzere, ülke ve ekonomi sınırları olmaksızın dünya üzerindeki tüketicileri bir bütün olarak gören bu anlayışa göre; bir merkezden hazırlanarak farklı ülkelere gönderilen, önceden stratejileri belirlenmiş, tüm görsel ve klipleri hazırlanmış sadece küçük uyarlamalarla ülkesel bazda ve küresel olarak aynı zaman diliminde yayınlanan reklamlara küresel reklamlar denilmektedir.

 

Bu tür reklamlar sözü edildiği gibi bir merkezden tüm unsurları hazırlanıp dünya üzerindeki ülkelerde yayınlanabildiği gibi; merkezden belirlenecek temel kampanyaların ülke kültürü, yaşan tarzı, gelenek ve görenekleri, dini inanç ve ritüelleri, önemli zaman dilimleri ve benzeri kriterlere göre de yerelleştirilebilmektedirler.

 

Levitt’in Küresel düşün, yerel uygula (Think Global, Act Local) felsefesine örnek olarak Coca Cola’nın Ülkemizde her yıl farklı olarak uygulamaya soktuğu Ramazan kampanyası, Mc.Donald’s ın Ramazan menüsünü yönelik kampanyası verilebilecektir.