HTML'in temellerini etiketler oluşturur. Etiketler, metinleri işaretlerken kullandığımız, önceden tanımlı parçalardır. Yani siz kendiniz bir etiket tanımlayamazsınız, en azından html tarafında :) Bu konuya daha sonra geliriz.

Etiketlerin yapısı şu şekildedir;

<etiket> .. </etiket>
HTML

Gördüğünüz gibi <> arasına etiket ismi yazılır. 2 kısımdan oluşan bu kod parçasında, ilk parça etiketin açılışını, ikinci parça etiketin kapanışını belirtir. Etiket kapatılırken aynı etiketin tanımlandığı şekilde yazılır sadece etiket adının başına slash (/) işareti gelir.

Bazı etiketlerde ise etiketleri kapatmak zorunda değiliz çünkü onlar kendiliğinden kapanan etiketler. Bu etiketlerin yapısı ise şöyledir;

<etiket>
HTML

Ya da..

<etiket />
HTML

Hangi etiketlerin kapatılması gerektiği, hangilerinin kendinden kapalı olduğu konusuna takılmayın, ilerleyen derslerde zaten bunların hepsi kafanıza oturacaktır. Çünkü sayılı HTML etiketi var, yani çok fazla bir bilgi yığını oluşmayacak bu tarafta size.

Şimdi gerçek bir etiket tanımlayarak kullanımını görelim.

<p> Bu bir paragraf etiketidir. </p>
HTML

<p> etiket, paragrafları işaretlemek için kullanılan etikettir. Uzun ve kısa metinleri, <p> etiketi içerisine alabilirsiniz.

HTML'de birkaç etiket dışında etiketler niteliksiz bir işe yaramazlar. Yani mutlaka nitelikli olarak kullanılmaları gerekir. Nitelik nedir, bu konuya bir sonraki derste geleceğiz. Ancak ufak bir örnek vermek gerekirse;

<a href="https://prototurk.com">prototürk</a>
HTML

Burada bağlantı verme etiketini kullandık. Yani prototürk yazısına tıklandığında prototurk.com'a gidecek bir link oluşturduk. Ve burada <a> etiketini niteliksiz kullanmak, hiçbir sonuç vermeyecektir. Yani belli direktifleri yaptırabilmek için bu örnektede olduğu gibi nitelikleri kullanıyoruz. Burada href bu etiketin niteliğidir ve değer olarak gidilecek bağlantının adresini alır.