Ürüne yönelik talebin durgun olduğu dönemlerde veya başarılı bir satış grafiği izlemiş olsa bile, ürünün tüketici nezdinde eskimiş olması, ekonomik ve teknolojik ömrünü doldurması durumlarında hatırlatıcı reklamlara ihtiyaç duyulur. Tekrar talep oluşturmak sadece hatırlatıcı reklam kampanyası ile her zaman mümkün olamayacağından dolayı; üründe (formülünün değiştirilmesi, yenilenmesi, farklı özellikler katılması, yanında ek hizmet sunulması vb. gibi) geliştirmeler ve değişikliler yapılması hatırlatıcı reklamın etkinliğinin artırılmasında önem taşımaktadır.

 
Şofben ürününün, doğalgaz yayınlaşmasını takiben uzun yıllar önceki satış performansını gösterememesi, farklı bir ifadeyle mamul hayat eğrisinin sonlarına gelmesi, hatırlatıcı reklam ihtiyacına güzel bir örnektir. DemirDöküm markası ürününe hermetik özelliği katarak, farklı ve modern bir tasarım ve uygun fiyat imkânlarıyla tekrar pazarda rekabete sokması bir bütün olarak hatırlatıcı reklamı çağrıştırmaktadır.