İş hayatında, reklamcılıkta hemen hemen hayatımızın yer yerinde karşımıza çıkan bir etkidir. Halo etkisi mevcut olan bilgilerimizi yenilemek yerine mevcut olan inançlarımızı uygun bilgiyi seçme eğilimi olarak ortaya çıkar. Şirketlerin çoğu Halo etkisine sahip olmak olmaz isterler.

Halo etkisi sayesinde müşterilerin daha çok marka takındıkları yönünde bir kanıya varırlar. Mevcut olan bir markadan sürekli alışveriş yapan biri, bunu diğer arkadaşlarına da önerir. Bu yüzden çoğu şirket ve marka daha iyi yerlere gelebilmek için Halo etkisinden istifade ederler. Bu psikolojik etki günlük hayatta ve iş hayatında önemli yeri vardır.

HALO ETKİSİ NEDİR?

Halo etkisini bilişsel önyargı türü içine alabilmemiz mümkün. Bir özelliğimizin ya da davranışımızın olumlu olması durumunda diğer özelliklerimizin de olumlu olduğunu değerlendirmemize, kendimizle ilgili olan izlenimlerimizi kontrol etmemize avantaj sağlar.

HAYATIMIZDAKİ YERİ

Bir araştırmaya göre öğrencilere iki farklı versiyon olacak şekilde bir röportaj dinlettirilir. Tek fark birinci röportajdaki eğitimcinin daha sempatik ve sıcak geldiğini; ikincisinde ise daha soğuk ve mesafeli bir tavır takındığını ifade etmişlerdir. Birinci gruptaki öğrencilerin eğitimcinin daha samimi, sıcak ve aksanını çekici bulduklarını ifade ederken ikinci gruptakilerin ise rahatsız edici özelliklerinin olduğunu ifade etmişlerdir.

Halo etkisi sayesinde küçük bir değişim ile kendimizle alakalı olan izlenimlerimizi nasıl değiştirebileceğimizi bizlere göstermiş bulunmakta.

ÖRNEKLERİ

Öğretmenler öğrencilerini değerlendirirken Halo etkisinde kalırlar. Mesela uslu bir öğrencinin daha çalışkan, gayretli ve başarılı biri olacağını nitelendirirler. Yalnız bunun uslu olmakla hiçbir alakası yoktur.

Sınavları kontrol eden öğretmenin soru sormaya giden öğrencilerin daha yüksek not alacağını düşünürler.

Yeni tanıştığımız birinin sıkkın anına denk gelmiş olabiliriz. Bize soğuk ve itici gelmesi onun karakteristik özelliklerini kafamızda kurarak; ondan uzaklaşmamıza sebep olur.

Fiziksel olarak görmüş olduğumuz bir bireyin; sağlıklı, zengin, akıllı, çalışkan gibi sıfatları yakıştırmak kafamızda ister istemez kurmuş olduğumuz klasik etkidir.