GSM, İngilizce manası ile (Global System for Mobile Communication) olan ve Avrupa ülkelerinin tamamında kullanılıyor olup diğer dünya devletlerinin birçoğunda kullanılan dijital telefon sistemidir.Kullanilan bu sistem Tdma'nın bir versiyonu yada varyasyonu diyebiliriz.Dijital Kablosuz teknolojiler arasında en çok kullanılandır. Bu dijital teknolojiler Nelerdir dersek (TDMAGSM ve CDMA) sayabiliriz.GSM frekans aralığı olarak 900 MHz ve 1800 MHz bantlarında çalışır. Tarihçesinden bahsetmek istersek; Finlandiya da bulunan dağlık bölgelerin zorlu haberleşme koşullarını gidermek için ilk kez 1991 yılında Finlandiya'da kullanıldı.Günümüzde ise 213 ülkede 690’dan fazla mobil ağ servisleri bulunmaktadır. GSM tarafından sağlanan network hızı ise 9,6 Kbps’dır.

 

High Speed Circuit Switched Data (HSCSD)


High Speed Circuit Switched Data (HSCSD), GSM veri tekniklerinin uygulanmasıdır. Bu teknoloji sayesinde GSM şebekesi aracılığıyla kullanıcıların Internet’e ve diğer veri servislerine ulaşmasını sağlar. HSCSD 40 Kbps hızda kablosuz verinin iletilmesini sağlar. Anahtarlamalı bir devre yapısına sahiptir. İletişim için uygun olmasının sebebi data iletiminin sabit olması ve gecikmenin az olmasından kaynaklıdır.

 

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS (General Packet Radio Service),GSM şebeke kullanıcıların veri uygulamaları ile bağlantı kurmak için kullandığı bir verimli teknolojidir.GPRS, High Speed Circuit Switched Data iletimi gelen verinin ekonomik ve daha hızlı iletilmesini sağlar.

GPRS, kullanıcıya ait yani tek hat üzerinde devamlı bağlantı olan devre anahtarlamalı sistem kullanmak yerine aynı hat üzerinde birden çok kullanıcının faydalandığı paket anahtarlamalı sistem kullanmaktadır. Bu sisteme sahip olmasından dolayı değişken hacimli veri trafikleri için daha uygundur.General Packet Radio Service , High Speed Circuit Switched Data gibi bağlı kaldığı süre için faturalandırılmaz. Kullanılan veri trafiğinin boyutuna göre faturalandırılır.

Tanımsal olarak bilinene göre General Packet Radio Service, 171.2 kilobit/saniye hızda hizmet vermektedir. General Packet Radio Service kullanabilmek için General Packet Radio Service uyumlu cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır.


GPRS ALT YAPISI

MS - Mobile Station: İki kısımdan oluşur. Bunlar Terminal cihaz (Terminal Equipment TE) ve Mobil terminal (Mobile Terminal MT)'dir.


Mobile Station çalışabileceği üç farklı mod bulunur. Bunlar;A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfıdır.


Sınıf A: Devre anahtarlamalı ve paket anahtarlamalı bağlantı sistemlerinin aynı anda çalışmasını sağlar.


Sınıf B: Devre anahtarlamalı ile paket anahtarlamalı sistemi sağlar.Ama paket anahtarlamalı bir aktarım gerçekleşir iken devre anahtarlamalı bir bağlantı isteği gelir ise paket anahtarlamalı aktarım, devre anahtarlamalı aktarım gerçekleşene kadar pasif kalır ve herhangi bir aktarım yapılmaz.


Sınıf C: Mobile Station'in paket anahtarlamalı veya devre anahtarlamalı sistemin birini eklenmesini sağlar.

Base Station System: Base Station Controller (BSC) ve Base Transceiver Station (BTS) olmak üzere ikiye ayrılır.

Base Station Controller: Base Station System içerinde bulunan Base Transceiver Station'ları kontrol eder. Güç ve frekans ile ilgilenir.

Base Transceiver Station: Base Transceiver Station servis ağında bulunan Mobile Station'dan bilgi alan radyo donanımıdır.

Mobile Switching Center: Public Switched Telephony Network ve Integrated Services Digital Network gibi gibi devre anahtarlamalı sistemler ile anahtarlamayı sağlar.

Serving GPRS Support Node: Tüm GPRS verilerinin işlendiği bölümdür. Şifreleme işlemi yapar.SGSN’in konum kayıtçısı, kayıtlı GPRS kullanıcıların profillerini ve konum bilgilerini kaydeder.

Home Location Register: GPRS nin log kaydı diyebiliriz.Kayıtlı abone bilgilerini tutar.

Visitor Location Register: SGSN’in alanında bulunan tüm Mobile Station geçici giriş bilgilerini kayıt tutar.

Gateway GPRS Support Node: GPRS oturumunun işleyiş ve yönetim bölümüdür. GPRS paketlerini uygun paket veri protokolüne dönüştürür ve aboneleri doğru SGSN’e yönlendirir. Mobile Station'in faturalandirmasını kaydeder.

Public Land Mobile Network: Haberleşme için kurulan Ağ alanıdır.

Border Gateway: Public Land Mobile Network alanları arasındaki bağlantıyı kurar.iki Ağ alanı arasındaki bağlantıyı sağladığı için güvenlik önlemleri bulunur.

Authentication Center: GPRS ağ kullanıcılarının asıllama bilgilerini kaydeder.

Lawful Interception Node: Kaydedilmiş kullanıcı verilerine kayıt tutar. Giden ve gelen verileri,konum bilgisi ve abone bilgileri kaydını tutar.

GPRS Omurga Ağları: Serving GPRS Support Node ve Gateway GPRS Support Node arasındaki bağlantıyı sağlar.

Equipment Identity Register: Mobil cihazların bilgilerini kayıt altına alır.Her bir cihazın İMEİ bilgisi vardır. Çalınma gibi durumlarda cihazların tespitinin yapılmasını sağlar.