Yapılan etkin lansman kampanyalarından sonra ürün ve hizmetle hedef tüketicinin bir kısmına ulaşılmış ve kısmen de olsa yeni ürüne yönelik bir farkındalık oluşturulmuştur. Ama bu yeterli olmayacaktır. Pazarda ürünün-hizmetin farkında olmayanların yanı sıra, farkındalık olup hala rakip ürünlerin kullanım alışkanlığından ve belirli bir süreden beri satın almanı getirdiği güven duygusundan, marka bağımlılığından ayrılmak istemeyen büyük bir kesim mevcut olabilecektir.

 

Pazardaki yeni ürün/hizmetle ilgili farkındalığı artırmak ve marka bilinci oluşturmak için ayırıcı reklam faaliyetleri ve uygun olduğu takdirde doğrudan pazarlama faaliyetlerine başlanması uygun olacaktır. Bu süreç bilinen ürünler arasında, yeni ürün-hizmetin üstün yönlerinin ortaya konulması, fiyat-kalite avantajının vurgulanması, üreticisinin kurumsal kimliği ve benzeri ile desteklenerek tüketicinin rasyonel bir yatırım yapacağı ikna edilmeye çalışılır. Hedef tüketicinin üzerindeki yeni ürün ve hizmete yönelik çekingenlik, psikolojik savunma mekanizmasının etkisi, bilinmezin getireceği risk algısı ve benzeri satın alma engellerinin kaldırılabilmesi ücretsiz ürün numuneleri verilerek kendi doğal ortamında risk almadan denenmesi sağlanır. Bu dönemde iletişim ve reklam ağırlıklı olarak ikna edici temele dayandırılır. Bu sözü edilen faaliyetlerin etkinliği oranında mamul hayat eğrisinin (normal dağılım eğrisinin) yükseliş ivmesinin artırılması amaçtır.