Dünya her geçen gün teknoloji üzerine gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların sayısını artırmakta ve artan bu sayılar da insanların hayatını kolaylaştırmak adına bir numaralı başvuru mercii olarak göze çarpmaktadır. Bunun nedeni de günümüz insanlarının teknolojiye olan ilgi ve merakıdır. Bu ilgi ve merakın nedeni de insanların ellerinde artık gelişmeleri takip edebilecekleri cihazların artması ve aynı zamanda meydana gelecek her yeniliğin onların hayatını kolaylaştırmada büyük pay sahibi olacağı inancı yatmaktadır.

Verilerin Depolanması

Verilerin depolanması huşunda olasılıkların içerisinde en önemli olarak görülmekte olan olasılık bilgileri moleküller üzerinde kodlamak yolunda girişilecek bir çabanın olasılığıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nden bir üniversitenin çalışmaları arasında bu tür bir çalışmanın da yer almakta olduğunu biliyoruz. Bu üniversitenin konu ile ilgilenen araştırmacıları metabolom ismi verilmiş olan ve biyolojik sistemler üzerinde yer alan, amino asit, çeşitli küçük moleküller ve şekerden oluşmakta olan sıvılar içerisinde görüntü içerikli olan dosyaları başarılı bir şekilde depolamak adına bir sistem geliştirmeyi başarmışlardır. Metabolom olarak adlandırılmakta olan sistemler aslında taşıyabildikleri bilgiler açısından epey bir şekilde zengin kimyasal sistemler olarak değerlendirilmektedirler. Bu değerlendirme de verileri depolama konusunda önümüzdeki senelerde kullanabileceğimiz sıvıların olduğunu bizlere göstermektedir. Söz konusu olan bu araştırmada Eamon Kenedy ve onun arkadaşları öncelikli olarak dijital verileri kimyasal karışımlar içerisinde depolamayı başarmıştır. Sonrasında ise kütlenin spektrokopisi yolu ile bu verileri geri almaya muvaffak oldular. Araştırma esnasında kullanmış oldukları sentetik madde metabolom, nükleositler, vitaminler ve nükleatitler, metabolik ara ürünleri içerisinde barındırmakta olan otuz altı çeşit farklı kimyasal maddeden meydana gelen her bir çelik plaka içerisinde bin dört yüz tane birbirinden değişik veri seti içeren noktalar işaretlenebilmektedir. Yapay metabolomlar içerisinde depolandıklarını bildiğimiz görüntülere ait olan veri setlerini yüzde doksan dokuz oranından daha iyi ve yüksek kesinlikte işlemek üzere araştırmacılar, yayınlamış oldukları makalelerinde bu çalışmalarının ardından küçük moleküllerden meydana gelen sıvıların verileri herhangi bir çip aygıtı yerine sıvı kullanımı ile depolayabileceklerini bütün dünyaya duyurmuştur.