Sunucu Komutları

FXServer, Cfx.re platform sunucusunun adıdır. Bu sayfa size nasıl çalıştırılacağını gösterir. ExecuteCommand işlevi.

Özel bir RCon komutu eklemek , sunucudaki RegisterCommand işlevi veya (eski) rconCommandolay kullanılarak yapılabilir.

başlamadan önce

start [resourceName]

Durdurulmuşsa, bağımsız değişkende belirtilen kaynağı başlatır. Gibi bir kategori adı da belirtmek mümkündür start [cars].

Misal:

start lambda-menu
start [cars]

stop [resourceName]

Başlamışsa bağımsız değişkende belirtilen kaynağı durdurur. Olduğu gibi start, bir kategori adı da belirtilebilir.

Misal:

stop mymode

ensure [resourceName]

Başlamışsa, bağımsız değişkende belirtilen kaynağı yeniden başlatır. Değilse, bağımsız değişkende belirtilen kaynağı başlatır.

Olduğu gibi startve stopbir de bir kategori adını belirtebilirsiniz.

Misal:

ensure my-testing-resource

restart [resourceName]

Başlamışsa, bağımsız değişkende belirtilen kaynağı yeniden başlatır. Ayrıca kategori adlarını da destekler.

Misal:

restart lambda-menu

refresh

Kaynaklar klasörünü yeniden tarar ve içindeki tüm kaynak bildirimlerini yükler, ayrıca start kullanmaya başlamak için yeni kaynakları kullanılabilir hale getirir .

Misal:

refresh

Global komutlar

exec [filename]

Dosya adında belirtilen komutları çalıştırır. Yaygın olarak FXServer.exe +exec server.cfg.

Misal:

exec server_nested.cfg

Yönetim komutları

status

Oyuncuların bir listesini birincil tanımlayıcıları, sunucu kimliği, adı, bitiş noktası ve ping ile birlikte gösterir.

Misal:

status

clientkick [id] [reason]

Kicks (görüldüğü gibi, belirtilen sunucu kimliğiyle istemci durumu belirtilen nedenden sunucudan).

Misal:

clientkick 43 You're a superstitious idiot!

say [message]

Konsol olarak sohbette bir mesaj gönderir .

Misal:

say Hi, everybody!

svgui

Sunucu hata ayıklama GUI'sini açar veya kapatır.

Yapılandırma değişkenleri

onesync [on/off/legacy]

Hangi durum bilincinin kullanılacağını tanımlar.

  • Kapalı : Durum farkındalığı yoktur, istemciler standart GTA / RAGE P2P ağ modelini kullanır ve sunucu yalnızca bir aktarıcı olarak işlev görür.
  • Açık : Tam durum farkındalığı ve sunucu tarafından belirlenen varlık yönlendirmesi.
  • Eski : Tüm oyuncuların her istemcide var olmasını bekleyen komut dosyaları için uyumluluk modu. Performans sorunları ve grafik hataları nedeniyle önerilmez.

sv_maxClients [newValue]

Sunucunun normalde sahip olabileceği maksimum istemci miktarını 1'den 1024'e kadar bir tamsayı olarak belirten bir konsol değişkeni.

32'den başlayan değerlerin veya onesyncolarak ayarlanması gerekir ve 64'ün üzerindeki değerlerin olarak ayarlanması gerekir .onlegacyonesyncon

sv_endpointPrivacy [newValue]

Doğruysa, oyuncu IP adreslerini sunucunun çıkardığı genel raporlardan gizleyen bir boole değişkeni.

sv_hostname [newValue]

Sunucu ana bilgisayar adını içeren bir dize değişkeni.

sv_authMaxVariance [newValue]

Fark , belirli bir sağlayıcı için kullanıcı kimliğinin ne kadar büyük olasılıkla değişeceğidir (yani, "steam", "ip" veya "lisans").

1-5 arası bir tam sayı olarak bir konsol değişkeni (varsayılan 1); en azdan en büyük olasılığa.

sv_authMinTrust [newValue]

Güven , kullanıcının kimliğinin kötü niyetli bir istemci tarafından taklit edilmesinin ne kadar olası olmadığıdır.

1-5 arası bir tam sayı olarak bir konsol değişkeni (varsayılan 5); en azdan en güvenilir olana (5 harici üç yollu kimlik doğrulama gibi bir yöntemdir).

load_server_icon [fileName.png]

Belirli bir simgeyi yükleyen ve bunu sunucu simgesi olarak ayarlayan bir konsol komutu. Simgenin 96x96 PNG dosyası olması gerekir.

Misal:

load_server_icon "my-server.png"

rcon_password [password]

RCon parolasını ayarlar. Bunun ayarlanmaması, RCon'un devre dışı bırakıldığı anlamına gelir.

steam_webApiKey [key]

Steam tanımlayıcılarının sunucu tarafından iade edilmesine izin vermek için gerekli olan Steam Web API anahtarını ayarlar .

Erişim kontrol komutları

add_ace [principal] [object] [allow|deny]

Sunucunun erişim kontrol listesine bir erişim kontrol girişi ekler.

Misal:

add_ace group.admin command.potato allow
add_ace identifier.steam:110000112345678 command.apple deny

add_principal [child_principal] [parent_principal]

Bir müdürü başka bir müdürden devralacak şekilde ayarlar.

Misal:

# makes identifier.steam:110000112345678 inherit from group.admin
add_principal identifier.steam:110000112345678 group.admin

remove_ace [principal] [object] [allow|deny]

Sunucunun erişim kontrol listesinden belirtilen bir ACE'yi kaldırır.

Misal:

remove_ace identifier.steam:110000112345678 command.apple deny

remove_principal [child_principal] [parent_principal]

Belirtilen bir asıl miras girişini kaldırır.

Misal:

remove_principal identifier.steam:110000112345678 group.admin

test_ace [principal] [object]

Bir müdürün belirli bir nesneye erişmesine izin verilip verilmediğini test eder.