FiveM için komut dosyası yazmaya başlamak, çok çeşitli olasılıklar ve seyrek yayılmış dokümantasyon göz önüne alındığında biraz zor olabilir. Bu hızlı ve basit kılavuzda, Lua'da hızlı bir kaynakla nasıl başlayacağınızı göstermeye çalışacağız.


CanPlayerStartCommerceSession
0x429461C3

-- CAN_PLAYER_START_COMMERCE_SESSION
local retval --[[ boolean ]] =
 CanPlayerStartCommerceSession(
  playerSrc --[[ string ]]
 )

Parametreler:
playerSrc :
Oyuncu kolu

İadeler:
Doğru ya da yanlış.

Belirtilen oyuncunun bir ticaret oturumu başlatmak için yeterli bilgiye sahip olup olmadığını döndürür.


CancelEvent
0xFA29D35D

-- CANCEL_EVENT
CancelEvent()

Yürütülmekte olan olayı iptal eder.


DeleteEntity
0xFAA3D236

-- DELETE_ENTITY
DeleteEntity(
 entity --[[ Entity ]]
)

Parametreler:
varlık :
Silinecek varlık.

Belirtilen varlığı siler.

 

DeleteFunctionReference
0x1E86F206

-- DELETE_FUNCTION_REFERENCE
DeleteFunctionReference(
 referenceIdentity --[[ string ]]
)


DeleteResourceKvp
0x7389B5DF

-- DELETE_RESOURCE_KVP
DeleteResourceKvp(
 key --[[ string ]]
)


DoesEntityExist
0x3AC90869

-- DOES_ENTITY_EXIST
local retval --[[ boolean ]] =
 DoesEntityExist(
  entity --[[ Object ]]
 )


DoesPlayerOwnSku
0x167ABA27

-- DOES_PLAYER_OWN_SKU
local retval --[[ boolean ]] =
 DoesPlayerOwnSku(
  playerSrc --[[ string ]], 
  skuId --[[ integer ]]
 )

Parametreler:
playerSrc :
Oyuncu kolu

skuId :
SKU'nun kimliği.

İadeler:
Bir boole.

Oynatıcının belirtilen SKU'ya sahip olup olmadığını sorar.


DoesPlayerOwnSkuExt
0xDEF0480B

-- DOES_PLAYER_OWN_SKU_EXT
local retval --[[ boolean ]] =
 DoesPlayerOwnSkuExt(
  playerSrc --[[ string ]], 
  skuId --[[ integer ]]
 )

Parametreler:
playerSrc :
Oyuncu kolu

skuId :
Tebex'teki paket kimliği.

İadeler:
Bir boole.

Oyuncunun belirtilen pakete sahip olup olmadığını sorar.


DropPlayer
0xBA0613E1

-- DROP_PLAYER
DropPlayer(
 playerSrc --[[ string ]], 
 reason --[[ string ]]
)


DuplicateFunctionReference
0xF4E2079D

-- DUPLICATE_FUNCTION_REFERENCE
local retval --[[ string ]] =
 DuplicateFunctionReference(
  referenceIdentity --[[ string ]]
 )


EnableEnhancedHostSupport
0xF97B1C93

-- ENABLE_ENHANCED_HOST_SUPPORT
EnableEnhancedHostSupport(
 enabled --[[ boolean ]]
)


EndFindKvp
0xB3210203

-- END_FIND_KVP
EndFindKvp(
 handle --[[ integer ]]
)


EnsureEntityStateBag
0x3BB78F05

-- ENSURE_ENTITY_STATE_BAG
EnsureEntityStateBag(
 entity --[[ Entity ]]
)

Bir kuruluşun bir devlet çantasına sahip olmasını sağlamak için dahili işlev.


ExecuteCommand
0x561C060B

-- EXECUTE_COMMAND
ExecuteCommand(
 commandString --[[ string ]]
)


FindKvp
0xBD7BEBC5

-- FIND_KVP
local retval --[[ string ]] =
 FindKvp(
  handle --[[ integer ]]
 )


FlagServerAsPrivate
0x13B6855D

-- FLAG_SERVER_AS_PRIVATE
FlagServerAsPrivate(
 private_ --[[ boolean ]]
)


GetAirDragMultiplierForPlayersVehicle
0x62FC38D0

-- GET_AIR_DRAG_MULTIPLIER_FOR_PLAYERS_VEHICLE
local retval --[[ number ]] =
 GetAirDragMultiplierForPlayersVehicle(
  playerSrc --[[ string ]]
 )


GetAllObjects
0x6886C3FE

-- GET_ALL_OBJECTS
local retval --[[ object ]] =
 GetAllObjects()

İadeler:
Nesne tutamaçlarının listesini içeren bir nesne.

Sunucunun bildiği tüm nesne tanıtıcılarını döndürür. Döndürülen veriler aşağıdaki düzene uymaktadır:

[127, 42, 13, 37]


GetAllPeds
0xB8584FEF

-- GET_ALL_PEDS
local retval --[[ object ]] =
 GetAllPeds()

İadeler:
Ped tutamaçlarının bir listesini içeren bir nesne.

Sunucu tarafından bilinen tüm peds tanıtıcılarını döndürür. Döndürülen veriler aşağıdaki düzene uymaktadır:

[127, 42, 13, 37]


GetAllVehicles
0x332169F5

-- GET_ALL_VEHICLES
local retval --[[ object ]] =
 GetAllVehicles()

İadeler:
Araç tutamaçlarının listesini içeren bir nesne.

Sunucunun bildiği tüm araç kollarını döndürür. Döndürülen veriler aşağıdaki düzene uymaktadır:

[127, 42, 13, 37]


GetConsoleBuffer
0xE57429FA

-- GET_CONSOLE_BUFFER
local retval --[[ string ]] =
 GetConsoleBuffer()

İadeler:
Bir dizge olarak en son oyun konsolu çıktısı.

Geçerli konsol çıktı arabelleğini döndürür.


GetConvar
0x6CCD2564

-- GET_CONVAR
local retval --[[ string ]] =
 GetConvar(
  varName --[[ string ]], 
  default_ --[[ string ]]
 )


GetConvarInt
0x935C0AB2

-- GET_CONVAR_INT
local retval --[[ integer ]] =
 GetConvarInt(
  varName --[[ string ]], 
  default_ --[[ integer ]]
 )


GetCurrentResourceName
0xE5E9EBBB

-- GET_CURRENT_RESOURCE_NAME
local retval --[[ string ]] =
 GetCurrentResourceName()

İadeler:
Kaynağın adı.

Yürütülen kaynağın adını döndürür.


GetEntityCoords
0x1647F1CB

-- GET_ENTITY_COORDS
local retval --[[ vector3 ]] =
 GetEntityCoords(
  entity --[[ Entity ]]
 )

Parametreler:
varlık :
Koordinatların alınacağı varlık.

İadeler:
Mevcut varlık koordinatları.

Belirtilen bir varlık için geçerli koordinatları alır. Bu yerel, OneSync kullanılırken sunucu tarafında kullanılır. Bkz  GET_ENTITY_COORDS  istemci tarafı için.

Örnekler:

lua
javascript
c #
local function ShowCoordinates()
    local player = source
    local ped = GetPlayerPed(player)
    local playerCoords = GetEntityCoords(ped)

    print(playerCoords) -- vector3(...)
end

RegisterNetEvent("myCoordinates")
AddEventHandler("myCoordinates", ShowCoordinates)


GetEntityHeading
0x972CC383

-- GET_ENTITY_HEADING
local retval --[[ number ]] =
 GetEntityHeading(
  entity --[[ Entity ]]
 )

 


GetEntityHealth
0x8E3222B7

-- GET_ENTITY_HEALTH
local retval --[[ integer ]] =
 GetEntityHealth(
  entity --[[ Entity ]]
 )

Şu anda sadece pedlerle çalışıyor.


GetEntityMaxHealth
0xC7AE6AA1

-- GET_ENTITY_MAX_HEALTH
local retval --[[ integer ]] =
 GetEntityMaxHealth(
  entity --[[ Entity ]]
 )

Şu anda sadece pedlerle çalışıyor.


GetEntityModel
0xDAFCB3EC

-- GET_ENTITY_MODEL
local retval --[[ Hash ]] =
 GetEntityModel(
  entity --[[ Entity ]]
 )


GetEntityPopulationType
0xFC30DDFF

-- GET_ENTITY_POPULATION_TYPE
local retval --[[ integer ]] =
 GetEntityPopulationType(
  entity --[[ Entity ]]
 )

Parametreler:
varlık :
popülasyon türünü elde edecek varlık

İadeler:
Aşağıdaki numaralandırma ile tanımlanan popülasyon türü kimliğini döndürür: ` cpp enum ePopulationType {POPTYPE_UNKNOWN = 0, POPTYPE_RANDOM_PERMANENT, POPTYPE_RANDOM_PARKED, POPTYPE_RANDOM_PATROL, POPTYPE_RANDOM_SCENARMIO, POPTYPE_RANDTYPE_RANDOM_SCENARIO, POPTYPE_RANDTYPE};

Bu yerel, bir varlığın popülasyon türünü alır.


GetEntityRotation
0x8FF45B04

-- GET_ENTITY_ROTATION
local retval --[[ vector3 ]] =
 GetEntityRotation(
  entity --[[ Entity ]]
 )


GetEntityRotationVelocity
0x9BF8A73F

-- GET_ENTITY_ROTATION_VELOCITY
local retval --[[ vector3 ]] =
 GetEntityRotationVelocity(
  entity --[[ Entity ]]
 )


GetEntityRoutingBucket
0xED4B0486

-- GET_ENTITY_ROUTING_BUCKET
local retval --[[ integer ]] =
 GetEntityRoutingBucket(
  entity --[[ Entity ]]
 )

Parametreler:
varlık :
Yönlendirme paketini alacak varlık.

İadeler:
Yönlendirme paketi kimliği.

Belirtilen varlık için yönlendirme paketini alır.

Yönlendirme paketleri, geçmiş yankılarda "boyutlar" veya "sanal dünyalar" olarak da bilinir, ancak bunlar popülasyon farkındadır.


GetEntityScript
0xB7F70784

-- GET_ENTITY_SCRIPT
local retval --[[ string ]] =
 GetEntityScript(
  entity --[[ Entity ]]
 )


GetEntityType
0xB1BD08D

-- GET_ENTITY_TYPE
local retval --[[ integer ]] =
 GetEntityType(
  entity --[[ Entity ]]
 )


GetEntityVelocity
0xC14C9B6B

-- GET_ENTITY_VELOCITY
local retval --[[ vector3 ]] =
 GetEntityVelocity(
  entity --[[ Entity ]]
 )


GetGameTimer
0xA4EA0691

-- GET_GAME_TIMER
local retval --[[ long ]] =
 GetGameTimer()

İadeler:
Oyun zamanı.

Mevcut oyun zamanlayıcısını milisaniye cinsinden alır.


GetHashKey
0x98EFF6F1

-- GET_HASH_KEY
local retval --[[ Hash ]] =
 GetHashKey(
  model --[[ string ]]
 )

Bu yerel, aktarılan dizeyi bir karmaya dönüştürür.

 

GetHostId
0x5F70F5A3

-- GET_HOST_ID
local retval --[[ string ]] =
 GetHostId()


GetInstanceId
0x9F1C4383

-- GET_INSTANCE_ID
local retval --[[ integer ]] =
 GetInstanceId()


GetInvokingResource
0x4D52FE5B

-- GET_INVOKING_RESOURCE
local retval --[[ string ]] =
 GetInvokingResource()


GetIsVehicleEngineRunning
0x7DC6D022

-- GET_IS_VEHICLE_ENGINE_RUNNING
local retval --[[ boolean ]] =
 GetIsVehicleEngineRunning(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetIsVehiclePrimaryColourCustom
0xD7EC8760

-- GET_IS_VEHICLE_PRIMARY_COLOUR_CUSTOM
local retval --[[ boolean ]] =
 GetIsVehiclePrimaryColourCustom(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetIsVehicleSecondaryColourCustom
0x288AD228

-- GET_IS_VEHICLE_SECONDARY_COLOUR_CUSTOM
local retval --[[ boolean ]] =
 GetIsVehicleSecondaryColourCustom(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetNumPlayerIdentifiers
0xFF7F66AB

-- GET_NUM_PLAYER_IDENTIFIERS
local retval --[[ integer ]] =
 GetNumPlayerIdentifiers(
  playerSrc --[[ string ]]
 )


GetNumPlayerIndices
0x63D13184

-- GET_NUM_PLAYER_INDICES
local retval --[[ integer ]] =
 GetNumPlayerIndices()
GetNumPlayerTokens
0x619E4A3D

-- GET_NUM_PLAYER_TOKENS
local retval --[[ integer ]] =
 GetNumPlayerTokens(
  playerSrc --[[ string ]]
 )


GetNumResourceMetadata
0x776E864

-- GET_NUM_RESOURCE_METADATA
local retval --[[ integer ]] =
 GetNumResourceMetadata(
  resourceName --[[ string ]], 
  metadataKey --[[ string ]]
 )

Parametreler:
resourceName :
Kaynak adı.

metadataKey :
Kaynak bildiriminde aranacak anahtar.

Belirtilen kaynağın bildiriminde bulunan belirtilen anahtarla meta veri değerlerinin miktarını alır. Ayrıca bkz: Kaynak bildirimi

 


GetNumResources
0x863F27B

-- GET_NUM_RESOURCES
local retval --[[ integer ]] =
 GetNumResources()


GetPasswordHash
0x23473EA4

-- GET_PASSWORD_HASH
local retval --[[ string ]] =
 GetPasswordHash(
  password --[[ string ]]
 )


GetPedArmour
0x2CE311A7

-- GET_PED_ARMOUR
local retval --[[ integer ]] =
 GetPedArmour(
  ped --[[ Ped ]]
 )


GetPedCauseOfDeath
0x63458C27

-- GET_PED_CAUSE_OF_DEATH
local retval --[[ Hash ]] =
 GetPedCauseOfDeath(
  ped --[[ Ped ]]
 )


GetPedDesiredHeading
0xC182F76E

-- GET_PED_DESIRED_HEADING
local retval --[[ number ]] =
 GetPedDesiredHeading(
  ped --[[ Ped ]]
 )


GetPedMaxHealth
0xA45B6C8D

-- GET_PED_MAX_HEALTH
local retval --[[ integer ]] =
 GetPedMaxHealth(
  ped --[[ Ped ]]
 )


GetPlayerEndpoint
0xFEE404F9

-- GET_PLAYER_ENDPOINT
local retval --[[ string ]] =
 GetPlayerEndpoint(
  playerSrc --[[ string ]]
 )


GetPlayerFromIndex
0xC8A9CE08

-- GET_PLAYER_FROM_INDEX
local retval --[[ string ]] =
 GetPlayerFromIndex(
  index --[[ integer ]]
 )


GetPlayerGuid
0xE52D9680

-- GET_PLAYER_GUID
local retval --[[ string ]] =
 GetPlayerGuid(
  playerSrc --[[ string ]]
 )


GetPlayerIdentifier
0x7302DBCF

-- GET_PLAYER_IDENTIFIER
local retval --[[ string ]] =
 GetPlayerIdentifier(
  playerSrc --[[ string ]], 
  identifier --[[ integer ]]
 )


GetPlayerInvincible
0x680C90EE

-- GET_PLAYER_INVINCIBLE
local retval --[[ boolean ]] =
 GetPlayerInvincible(
  playerSrc --[[ string ]]
 )


GetPlayerLastMsg
0x427E8E6A

-- GET_PLAYER_LAST_MSG
local retval --[[ integer ]] =
 GetPlayerLastMsg(
  playerSrc --[[ string ]]
 )


GetPlayerMaxArmour
0x2A50657

-- GET_PLAYER_MAX_ARMOUR
local retval --[[ integer ]] =
 GetPlayerMaxArmour(
  playerSrc --[[ string ]]
 )


GetPlayerMaxHealth
0x8154E470

-- GET_PLAYER_MAX_HEALTH
local retval --[[ integer ]] =
 GetPlayerMaxHealth(
  playerSrc --[[ string ]]
 )


GetPlayerMeleeWeaponDamageModifier
0x8689A825

-- GET_PLAYER_MELEE_WEAPON_DAMAGE_MODIFIER
local retval --[[ number ]] =
 GetPlayerMeleeWeaponDamageModifier(
  playerId --[[ Player ]]
 )

Parametreler:
playerId :
Oyuncu endeksi.

İadeler:
Oyuncuya yakın dövüş silahı hasar değiştirici değerini döndürür.

SET_PLAYER_MELEE_WEAPON_DAMAGE_MODIFIER için bir alıcı .

 

GetPlayerName
0x406B4B20

-- GET_PLAYER_NAME
local retval --[[ string ]] =
 GetPlayerName(
  playerSrc --[[ string ]]
 )


GetPlayerPed
0x6E31E993

-- GET_PLAYER_PED
local retval --[[ Entity ]] =
 GetPlayerPed(
  playerSrc --[[ string ]]
 )


GetPlayerPing
0xFF1290D4

-- GET_PLAYER_PING
local retval --[[ integer ]] =
 GetPlayerPing(
  playerSrc --[[ string ]]
 )


GetPlayerTeam
0x9873E404

-- GET_PLAYER_TEAM
local retval --[[ integer ]] =
 GetPlayerTeam(
  playerSrc --[[ string ]]
 )


GetPlayerTimeInPursuit
0x7ADE63E1

-- GET_PLAYER_TIME_IN_PURSUIT
local retval --[[ integer ]] =
 GetPlayerTimeInPursuit(
  playerSrc --[[ string ]], 
  lastPursuit --[[ boolean ]]
 )

Parametreler:
playerSrc :
Hedef oyuncu

lastPursuit :
Yanlış = CurrentPursuit, True = LastPursuit

İadeler:
Oyuncu istenmiyorsa veya daha önce peşinde değilse, lastPursuit parametresine bağlı olarak -1 döndürür, lastPursuit == False ise ve oyuncunun aranan bir seviyesi varsa, ancak takip henüz başlamamışsa, 0 döndürür. takibin milisaniyeleri.

Gets the amount of time player has spent evading the cops.
Counter starts and increments only when cops are chasing the player.
If the player is evading, the timer will pause.


GetPlayerToken
0x54C06897

-- GET_PLAYER_TOKEN
local retval --[[ string ]] =
 GetPlayerToken(
  playerSrc --[[ string ]], 
  index --[[ integer ]]
 )

Parametreler:
playerSrc :
Oyuncu.

dizin :
0 ile GET_NUM_PLAYER_TOKENS arasında dizin.

İadeler:
Bir belirteç değeri.

Bir oyuncunun jetonunu alır. Belirteçler, yasaklama mantığını geliştirmek için kullanılabilir, ancak bir sunucuya özgüdür.


GetPlayerWantedLevel
0xBDCDD163

-- GET_PLAYER_WANTED_LEVEL
local retval --[[ integer ]] =
 GetPlayerWantedLevel(
  playerSrc --[[ string ]]
 )

Parameters:
playerSrc: 
The target player

Returns:
The wanted level

Returns given players wanted level server-side.


GetPlayerWeaponDamageModifier
0x2A3D7CDA

-- GET_PLAYER_WEAPON_DAMAGE_MODIFIER
local retval --[[ number ]] =
 GetPlayerWeaponDamageModifier(
  playerId --[[ Player ]]
 )

Parameters:
playerId: 
The player index.

Returns:
The value of player weapon damage modifier.

A getter for SET_PLAYER_WEAPON_DAMAGE_MODIFIER.


GetPlayerWeaponDefenseModifier
0xF1543251

-- GET_PLAYER_WEAPON_DEFENSE_MODIFIER
local retval --[[ number ]] =
 GetPlayerWeaponDefenseModifier(
  playerId --[[ Player ]]
 )

Parametreler:
playerId :
Oyuncu endeksi.

İadeler:
Oyuncu silah savunma değiştiricisinin değeri.

SET_PLAYER_WEAPON_DEFENSE_MODIFIER için bir alıcı .


GetPlayerWeaponDefenseModifier_2
0x986B65FF

-- GET_PLAYER_WEAPON_DEFENSE_MODIFIER_2
local retval --[[ number ]] =
 GetPlayerWeaponDefenseModifier_2(
  playerId --[[ Player ]]
 )

Parametreler:
playerId :
Oyuncu endeksi.

İadeler:
Oyuncu silah savunması değiştiricisinin değeri 2.

_ SET_PLAYER_WEAPON_DEFENSE_MODIFIER _ için bir alıcı


GetRegisteredCommands
0xD4BEF069

-- GET_REGISTERED_COMMANDS
local retval --[[ object ]] =
 GetRegisteredCommands()

İadeler:
Kayıtlı komutları içeren bir nesne.

Komut sisteminde kayıtlı olan tüm komutları döndürür. Döndürülen veriler aşağıdaki düzene uymaktadır:

[
{
"name": "cmdlist"
},
{
"name": "command1"
}
]


GetResourceByFindIndex
0x387246B7

-- GET_RESOURCE_BY_FIND_INDEX
local retval --[[ string ]] =
 GetResourceByFindIndex(
  findIndex --[[ integer ]]
 )

Örnekler:

lua
local resourceList = {}
for i = 0, GetNumResources(), 1 do
  local resource_name = GetResourceByFindIndex(i)
  if resource_name and GetResourceState(resource_name) == "started" then
    table.insert(resourceList, resource_name)
  end
end
print(table.unpack(resourceList))


GetResourceKvpFloat
0x35BDCEEA

-- GET_RESOURCE_KVP_FLOAT
local retval --[[ number ]] =
 GetResourceKvpFloat(
  key --[[ string ]]
 )

 

GetResourceKvpInt
0x557B586A

-- GET_RESOURCE_KVP_INT
local retval --[[ integer ]] =
 GetResourceKvpInt(
  key --[[ string ]]
 )

 


GetResourceKvpString
0x5240DA5A

-- GET_RESOURCE_KVP_STRING
local retval --[[ string ]] =
 GetResourceKvpString(
  key --[[ string ]]
 )

 


GetResourceKvpString
0x5240DA5A

-- GET_RESOURCE_KVP_STRING
local retval --[[ string ]] =
 GetResourceKvpString(
  key --[[ string ]]
 )

 

GetResourcePath
0x61DCF017

-- GET_RESOURCE_PATH
local retval --[[ string ]] =
 GetResourcePath(
  resourceName --[[ string ]]
 )

Parametreler:
resourceName :
Kaynağın adı.

İadeler:
Muhtemelen bölü çizgisi olmadan kaynak dizini adı.

Belirtilen kaynağın fiziksel disk üzerindeki yolunu döndürür.

 

GetResourceState
0x4039B485

-- GET_RESOURCE_STATE
local retval --[[ string ]] =
 GetResourceState(
  resourceName --[[ string ]]
 )

Parametreler:
resourceName :
Kaynağın adı.

İadeler:
Kaynak durumu. Biri "missing", "started", "starting", "stopped", "stopping", "uninitialized" or "unknown".

Belirtilen kaynağın mevcut durumunu döndürür.


GetSelectedPedWeapon
0xD240123E

-- GET_SELECTED_PED_WEAPON
local retval --[[ Hash ]] =
 GetSelectedPedWeapon(
  ped --[[ Ped ]]
 )

Parametreler:
ped :
Hedef ped.

İadeler:
Silah karması.

Seçili ped silahının bir karmasını döndürür.


GetStateBagValue
0x637F4C75

-- GET_STATE_BAG_VALUE
local retval --[[ object ]] =
 GetStateBagValue(
  bagName --[[ string ]], 
  key --[[ string ]]
 )

İadeler:
Değer.

Durum çantası anahtarının değerini döndürür.


GetVehicleBodyHealth
0x2B2FCC28

-- GET_VEHICLE_BODY_HEALTH
local retval --[[ number ]] =
 GetVehicleBodyHealth(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleColours
0x40D82D88

-- GET_VEHICLE_COLOURS
local colorPrimary --[[ integer ]], colorSecondary --[[ integer ]] =
 GetVehicleColours(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleCustomPrimaryColour
0x1C2B9FEF

-- GET_VEHICLE_CUSTOM_PRIMARY_COLOUR
local r --[[ integer ]], g --[[ integer ]], b --[[ integer ]] =
 GetVehicleCustomPrimaryColour(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleCustomSecondaryColour
0x3FF247A2

-- GET_VEHICLE_CUSTOM_SECONDARY_COLOUR
local r --[[ integer ]], g --[[ integer ]], b --[[ integer ]] =
 GetVehicleCustomSecondaryColour(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleDashboardColour
0xA0DBD08D

-- GET_VEHICLE_DASHBOARD_COLOUR
local color --[[ integer ]] =
 GetVehicleDashboardColour(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleDirtLevel
0xFD15C065

-- GET_VEHICLE_DIRT_LEVEL
local retval --[[ number ]] =
 GetVehicleDirtLevel(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleDoorLockStatus
0xD72CEF2

-- GET_VEHICLE_DOOR_LOCK_STATUS
local retval --[[ integer ]] =
 GetVehicleDoorLockStatus(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )

enum VehicleLockStatus = {
    None = 0,
    Unlocked = 1,
    Locked = 2,
    LockedForPlayer = 3,
    StickPlayerInside = 4, -- Doesn't allow players to exit the vehicle with the exit vehicle key.
    CanBeBrokenInto = 7, -- Can be broken into the car. If the glass is broken, the value will be set to 1
    CanBeBrokenIntoPersist = 8, -- Can be broken into persist
    CannotBeTriedToEnter = 10, -- Cannot be tried to enter (Nothing happens when you press the vehicle enter key).
}


GetVehicleDoorStatus
0x6E35C49C

-- GET_VEHICLE_DOOR_STATUS
local retval --[[ integer ]] =
 GetVehicleDoorStatus(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleDoorsLockedForPlayer
0x1DC50247

-- GET_VEHICLE_DOORS_LOCKED_FOR_PLAYER
local retval --[[ integer ]] =
 GetVehicleDoorsLockedForPlayer(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )

Şu anda yalnızca "tüm oyuncular" olarak ayarlandığında çalışır.


GetVehicleEngineHealth
0x8880038A

-- GET_VEHICLE_ENGINE_HEALTH
local retval --[[ number ]] =
 GetVehicleEngineHealth(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleExtraColours
0x80E4659B

-- GET_VEHICLE_EXTRA_COLOURS
local pearlescentColor --[[ integer ]], wheelColor --[[ integer ]] =
 GetVehicleExtraColours(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleHandbrake
0x483B013C

-- GET_VEHICLE_HANDBRAKE
local retval --[[ boolean ]] =
 GetVehicleHandbrake(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleHeadlightsColour
0xD7147656

-- GET_VEHICLE_HEADLIGHTS_COLOUR
local retval --[[ integer ]] =
 GetVehicleHeadlightsColour(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleInteriorColour
0xCCFF3B6E

-- GET_VEHICLE_INTERIOR_COLOUR
local color --[[ integer ]] =
 GetVehicleInteriorColour(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleLightsState
0x7C278621

-- GET_VEHICLE_LIGHTS_STATE
local retval --[[ boolean ]], lightsOn --[[ boolean ]], highbeamsOn --[[ boolean ]] =
 GetVehicleLightsState(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleLivery
0xEC82A51D

-- GET_VEHICLE_LIVERY
local retval --[[ integer ]] =
 GetVehicleLivery(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleNumberPlateText
0xE8522D58

-- GET_VEHICLE_NUMBER_PLATE_TEXT
local retval --[[ string ]] =
 GetVehicleNumberPlateText(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleNumberPlateTextIndex
0x499747B6

-- GET_VEHICLE_NUMBER_PLATE_TEXT_INDEX
local retval --[[ integer ]] =
 GetVehicleNumberPlateTextIndex(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehiclePedIsIn
0xAFE92319

-- GET_VEHICLE_PED_IS_IN
local retval --[[ Vehicle ]] =
 GetVehiclePedIsIn(
  ped --[[ Ped ]], 
  lastVehicle --[[ boolean ]]
 )

Parametreler:
ped :
Hedef ped

lastVehicle :
Yanlış = CurrentVehicle, True = LastVehicle

İadeler:
Araç kimliği. Ped bir araçta ise / değilse 0 döndürür.

Araca, bool değerine bağlı olarak belirtilen Ped'in bulunduğu / bulunduğunu alır. Bu yerel, OneSync kullanılırken sunucu tarafında kullanılır.


GetVehiclePetrolTankHealth
0xE41595CE

-- GET_VEHICLE_PETROL_TANK_HEALTH
local retval --[[ number ]] =
 GetVehiclePetrolTankHealth(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleRadioStationIndex
0x57037960

-- GET_VEHICLE_RADIO_STATION_INDEX
local retval --[[ integer ]] =
 GetVehicleRadioStationIndex(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleRoofLivery
0x872CF42

-- GET_VEHICLE_ROOF_LIVERY
local retval --[[ integer ]] =
 GetVehicleRoofLivery(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleTyreSmokeColor
0x75280015

-- GET_VEHICLE_TYRE_SMOKE_COLOR
local r --[[ integer ]], g --[[ integer ]], b --[[ integer ]] =
 GetVehicleTyreSmokeColor(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleWheelType
0xDA58D7AE

-- GET_VEHICLE_WHEEL_TYPE
local retval --[[ integer ]] =
 GetVehicleWheelType(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


GetVehicleWindowTint
0x13D53892

-- GET_VEHICLE_WINDOW_TINT
local retval --[[ integer ]] =
 GetVehicleWindowTint(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


HasEntityBeenMarkedAsNoLongerNeeded
0x9C9A3BE0

-- HAS_ENTITY_BEEN_MARKED_AS_NO_LONGER_NEEDED
local retval --[[ boolean ]] =
 HasEntityBeenMarkedAsNoLongerNeeded(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


HasVehicleBeenOwnedByPlayer
0xE4E83A5B

-- HAS_VEHICLE_BEEN_OWNED_BY_PLAYER
local retval --[[ boolean ]] =
 HasVehicleBeenOwnedByPlayer(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


InvokeFunctionReference
0xE3551879

-- INVOKE_FUNCTION_REFERENCE
local retval --[[ string ]], retvalLength --[[ integer ]] =
 InvokeFunctionReference(
  referenceIdentity --[[ string ]], 
  argsSerialized --[[ string ]], 
  argsLength --[[ integer ]]
 )


IsAceAllowed
0x7EBB9929

-- IS_ACE_ALLOWED
local retval --[[ boolean ]] =
 IsAceAllowed(
  object --[[ string ]]
 )


IsDuplicityVersion
0xCF24C52E

-- IS_DUPLICITY_VERSION
local retval --[[ boolean ]] =
 IsDuplicityVersion()

İadeler:
Bir boole değeri.

Bunun CitizenFX sunucusu olup olmadığını belirler.


IsPedAPlayer
0x404794CA

-- IS_PED_A_PLAYER
local retval --[[ boolean ]] =
 IsPedAPlayer(
  ped --[[ Ped ]]
 )

İadeler:
İade trueped, bir oyuncu eğer falseaksi.

Bu yerel, verilen pedin bir oyuncu olup olmadığını kontrol eder.

 

IsPlayerAceAllowed
0xDEDAE23D

-- IS_PLAYER_ACE_ALLOWED
local retval --[[ boolean ]] =
 IsPlayerAceAllowed(
  playerSrc --[[ string ]], 
  object --[[ string ]]
 )


IsPlayerCommerceInfoLoaded
0xBEFE93F4

-- IS_PLAYER_COMMERCE_INFO_LOADED
local retval --[[ boolean ]] =
 IsPlayerCommerceInfoLoaded(
  playerSrc --[[ string ]]
 )

Parametreler:
playerSrc :
Oyuncu kolu

İadeler:
Bir boole.

Belirtilen oynatıcı için ticaret verilerinin yüklenip yüklenmediğini sorar.


IsPlayerCommerceInfoLoaded
0xBEFE93F4

-- IS_PLAYER_COMMERCE_INFO_LOADED
local retval --[[ boolean ]] =
 IsPlayerCommerceInfoLoaded(
  playerSrc --[[ string ]]
 )

Parametreler:
playerSrc :
Oyuncu kolu

İadeler:
Bir boole.

Belirtilen oynatıcı için ticaret verilerinin yüklenip yüklenmediğini sorar.


IsPlayerCommerceInfoLoadedExt
0x1D14F4FE

-- IS_PLAYER_COMMERCE_INFO_LOADED_EXT
local retval --[[ boolean ]] =
 IsPlayerCommerceInfoLoadedExt(
  playerSrc --[[ string ]]
 )

Parametreler:
playerSrc :
Oyuncu kolu

İadeler:
Bir boole.

Belirtilen oyuncunun ticaret verilerinin Tebex'ten yüklenip yüklenmediğini sorar.


IsPlayerEvadingWantedLevel
0x89A3881A

-- IS_PLAYER_EVADING_WANTED_LEVEL
local retval --[[ boolean ]] =
 IsPlayerEvadingWantedLevel(
  playerSrc --[[ string ]]
 )

Parametreler:
playerSrc :
Oyuncu kolu

İadeler:
Bir boole.

This will return true if the player is evading wanted level, meaning that the wanted level stars are blink.
Otherwise will return false.

If the player is not wanted, it simply returns false.


IsPlayerUsingSuperJump
0xC7D2C20C

-- IS_PLAYER_USING_SUPER_JUMP
local retval --[[ boolean ]] =
 IsPlayerUsingSuperJump(
  playerSrc --[[ string ]]
 )


IsPrincipalAceAllowed
0x37CF52CE

-- IS_PRINCIPAL_ACE_ALLOWED
local retval --[[ boolean ]] =
 IsPrincipalAceAllowed(
  principal --[[ string ]], 
  object --[[ string ]]
 )
IsStreamingFileReady
0xA194934D

-- IS_STREAMING_FILE_READY
local retval --[[ boolean ]] =
 IsStreamingFileReady(
  registerAs --[[ string ]]
 )

Parametreler:
registerAs :
Örneğin, kontrol edilecek dosya adı asset.ydr.

İadeler:
Akış dosyasının kaydedilip kaydedilmediği.

Deneysel : Bu yerel, CitizenFX'in gelecekteki sürümlerinde uyarı yapılmadan değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

Eşzamansız bir akış dosyası kaydının tamamlanıp tamamlanmadığını döndürür.


IsVehicleAlarmSet
0xDC921211

-- IS_VEHICLE_ALARM_SET
local retval --[[ boolean ]] =
 IsVehicleAlarmSet(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


IsVehicleEngineStarting
0xBB340D04

-- IS_VEHICLE_ENGINE_STARTING
local retval --[[ boolean ]] =
 IsVehicleEngineStarting(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


IsVehicleExtraTurnedOn
0x42098B5

-- IS_VEHICLE_EXTRA_TURNED_ON
local retval --[[ boolean ]] =
 IsVehicleExtraTurnedOn(
  vehicle --[[ Vehicle ]], 
  extraId --[[ integer ]]
 )


IsVehicleInteriorLightOn
0xA411F72C

-- IS_VEHICLE_INTERIOR_LIGHT_ON
local retval --[[ boolean ]] =
 IsVehicleInteriorLightOn(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


IsVehicleNeedsToBeHotwired
0xF9933BF4

-- IS_VEHICLE_NEEDS_TO_BE_HOTWIRED
local retval --[[ boolean ]] =
 IsVehicleNeedsToBeHotwired(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


IsVehiclePreviouslyOwnedByPlayer
0xF849ED67

-- IS_VEHICLE_PREVIOUSLY_OWNED_BY_PLAYER
local retval --[[ boolean ]] =
 IsVehiclePreviouslyOwnedByPlayer(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


IsVehicleSirenOn
0x25EB5873

-- IS_VEHICLE_SIREN_ON
local retval --[[ boolean ]] =
 IsVehicleSirenOn(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


IsVehicleTyreBurst
0x48C80210

-- IS_VEHICLE_TYRE_BURST
local retval --[[ boolean ]] =
 IsVehicleTyreBurst(
  vehicle --[[ Vehicle ]], 
  wheelID --[[ integer ]], 
  completely --[[ boolean ]]
 )


IsVehicleWanted
0xA7DAF7C

-- IS_VEHICLE_WANTED
local retval --[[ boolean ]] =
 IsVehicleWanted(
  vehicle --[[ Vehicle ]]
 )


LoadPlayerCommerceData
0xA8F63EAB

-- LOAD_PLAYER_COMMERCE_DATA
LoadPlayerCommerceData(
 playerSrc --[[ string ]]
)

Parametreler:
playerSrc :
Oyuncu kolu

Sahip olunan SKU'lar dahil, belirtilen oynatıcı için ticaret verilerini ister. Yüklenip IS_PLAYER_COMMERCE_INFO_LOADEDyüklenmediğini kontrol etmek için kullanın .


LoadPlayerCommerceDataExt
0x7995539E

-- LOAD_PLAYER_COMMERCE_DATA_EXT
LoadPlayerCommerceDataExt(
 playerSrc --[[ string ]]
)

Parametreler:
playerSrc :
Oyuncu kolu

Sahip olunan SKU'lar dahil olmak üzere belirtilen oynatıcı için Tebex'ten ticaret verilerini ister. Yüklenip IS_PLAYER_COMMERCE_INFO_LOADEDyüklenmediğini kontrol etmek için kullanın .


LoadResourceFile
0x76A9EE1F

-- LOAD_RESOURCE_FILE
local retval --[[ string ]] =
 LoadResourceFile(
  resourceName --[[ string ]], 
  fileName --[[ string ]]
 )

Parametreler:
resourceName :
Kaynak adı.

fileName :
Kaynaktaki dosya.

İadeler:
Dosya içeriği

Belirtilen bir kaynaktaki bir metin dosyasının içeriğini okur. İstemcide çalıştırılırsa, bu dosyanın fileskaynak bildirimine dahil edilmesi gerekir . Misal:local data = LoadResourceFile("devtools", "data.json")

 

MumbleAddVoiceChannelListen
0xC79F44BF

-- MUMBLE_ADD_VOICE_CHANNEL_LISTEN
MumbleAddVoiceChannelListen(
 channel --[[ integer ]]
)