Buraya kadar sanallaştırmayı ve kapsamlı bir sanallaştırma yazılımı olan VMware ürününün
genel yapısı ve çalışma mantığını incelendi. Şimdi VMware in bize sunduğu çözümlerden
bize en uygununu seçmemiz için bazı anahtar noktalardan bahsedilecektir. Aşağıda çözümler
hakkında ayırt edici bazı genel bilgiler verilecektir.
Workstation sürümü masaüstü çözümüdür. 2000, XP, 2003, Nowell Netware, Linux üzerinde
çalışabilir. Bu çözüm, barındırılan sanal makinalar arası ağ kurmaya izin verir. Yine VMware
görselleştirme tabakası kullanılarak sanal donanımlar map edilir. Her sanal makinenin
kullanacağı RAM, disk miktarı gibi kaynaklar belirlenebilir.

Şekil 4-1 – Vmware Workstation Üzerine Yüklenmiş Bir UBUNTU Sanal Makinesi
ESX ürünü mainframe sınıfı sanal makine yazılımıdır. GSX ve Workstation da yazılım,
mevcut işletim sisteminin üzerine kurulur ve çalışır; ESX te ise yazılım doğrudan makinanın

donanımı üzerinde çalışır, herhangi bir işletim sistemi kurma gereksinimi duymaz. Aslında
ESX in kendi işletim sistemi vardır. Kendi linux çekirdeği üzerinde çalışır.

Şekil 4-1 – Vmware Workstation Üzerine Yüklenmiş Bir UBUNTU Sanal Makinesi
ESX ürünü mainframe sınıfı sanal makine yazılımıdır. GSX ve Workstation da yazılım,
mevcut işletim sisteminin üzerine kurulur ve çalışır; ESX te ise yazılım doğrudan makinanın

donanımı üzerinde çalışır, herhangi bir işletim sistemi kurma gereksinimi duymaz. Aslında
ESX in kendi işletim sistemi vardır. Kendi linux çekirdeği üzerinde çalışır.

Bu genel bilgiler verildikten sonra gelelim “hangi ürün hangi konuda tercih edilir?” sorusuna
cevap olarak;
Vmware Workstation user mode bir sürümdür. Kullanıcı sistem oturum açmış ise ( login )
çalışır, aksi takdirde çalışmayacaktır. Uzun süre koşacak uygulamalara pek de uygun değildir.
Bir Workstation sunucu üzerinde, web ya da uygulama sunucu çalıştırılması da önerilmez.
Aksine sunucu sürümü herhangi bir kullanıcı girişi gerektirmez. Bir istemci program yardımı
ile uzaktan bağlantı da yapılabilir.
Bir diğer mesele ise dizüstü makineye hangi sürümün kurulacağı ile ilgilidir. Bataryanın
aniden sonlanması ve makinenin kapanması durumunda VMware de haber verilmeksizin
kapanmış olacaktır. Bu takdirde sunucu sürümü mü yoksa Workstation sürümü mü daha
başarılıdır? Genel kabul, bu gibi durumlarda her ikisinin de çok başarılı olmadığı, fakat
sunucu sürümünün tercih edileceğidir.
Ancak yazılım testi yapıyorsanız Workstation amaçlarınıza daha uygundur denebilir. Test
aşamasında sisteminizin o anki durumunu (snapshot) alabilir ve bu görüntüye dilediğiniz
zaman geri dönebilirsiniz.
Bu açıklamalar neticesinde yazılım ya da sistem testi yapıyorsak Workstation sürümünün,
gerçek işimizi yapıyorsak sunucu sürümünün uygun olacağını söylenebilir. Sunucu sürümü
2006 yılında beta aşamasındaydı ve çok yavaştı. Ancak şimdi en az desktop çözümleri kadar
hızlıdır. Bir de bunların ötesinde ESX ürünü mevcut. Yukarıda da değindiğimiz gibi ESX,
üzerinde çalışacağı bir işletim sistemine dahi ihtiyaç duymuyor. Kendine ait bir işletim
sistemi yardımı ile donanımı yönetebiliyor. Multi-işlemcili çok büyük sunucularda bu çözüm
çok mükemmel sonuçlar çıkarabiliyor.