cPanel altında oluşturulan host hesaplarının ana ip veya hostname üzerinden basit bir tilde (~) işareti ile erişilmesini engelleyebilirsiniz. Örneğin sunucuipadresi/~kullaniciadi gibi … Aşağıdaki işlem yönlendirilmemiş alan adlarına erişimi engelleyecektir.

WHM panelde Güvenlik Merkezi -> Apache mod_userdir Ayarı  -> mod_userdir ayarının etkileştirilmesi seçerek kaydetmeniz yeterlidir ;