Merhabalar

ConfigServer EXploit Scanner (Cxs) Kurulum ve Ayarları için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır

CXS kurulumu için sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırınız

wget https://download.configserver.com/cxsinstaller.tgz

tar -xzf cxsinstaller.tgz

perl cxsinstaller.pl

rm -fv cxsinstaller.*

sed -i -e 's/LF_CXS = "0"/LF_CXS = "1"/g' /etc/csf/csf.conf (CSF var ise çalıştırın)

 

Daha sonra ayarlamalar için sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırınız


touch /var/log/cxswatch.log

cxs --Wstart

mkdir /etc/cxs/karantina

chmod 777 /etc/cxs/karantina

cxs --qcreate --quarantine /etc/cxs/karantina

chkconfig cxswatch on

cxs --Wstart --www --all

sed -i -e "s/#CallUploadScript yes/CallUploadScript yes/g" /etc/pure-ftpd.conf

/etc/init.d/pure-uploadscript restart

 

Diğer ayarlamalar için

Aşağıdaki komutu çalıştırıp aşağıdakini ekleyiniz http://prntscr.com/d7jc3m burdaki gibi


nano /etc/cxs/cxsftp.sh

/usr/sbin/cxs -Z --ftp --qoptions Mmv -I /etc/cxs/cxs.ignore -Q /etc/cxs/karantina/ "$1"

 

Aşağıdaki komutu çalıştırıp aşağıdakini ekleyiniz http://prntscr.com/d7jdib burdaki gibi


nano /etc/cxs/cxswatch.sh

/usr/sbin/cxs --Wstart Q /etc/cxs/karantina -I /etc/cxs/cxs.ignore -qoptions Mmv --options mMOLfSGchexdnwWZDRPu --www --filemax 0 --Wrateignore 300 --allusers --Wsymlin /etc/cxs/sysmlidisable.example.pl

 

Son olarak cron ayarlarını aşağıdaki şekilde yapılandırın


nano /var/spool/cron/root

0 4 * * * /usr/sbin/cxs --upgrade --quiet

0 1 * * * /usr/sbin/cxs -Z --vopt mMfhexT -I /etc/cxs/cxs.ignore --qopt Mv -Q /etc/cxs/karantina --Wstart --www --all > /dev/null 2>&1