Yapılacak reklam kampanyasının erişmesi ümit edilen hedef kitlesinin yaşadığı alanın büyüklüğü, farklı bir ifadeyle reklamın kapsaması planlanan coğrafi alanın büyüklüğü reklamın sınıflandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Reklamın stratejik planı, amacı, bütçesi, beklenen etkinliği, satışlar üzerindeki etkisi ve bunun gibi birçok husus dikkate alındığında, reklamın kapsayacağı coğrafi alanın belirlenmesi veya coğrafi olarak reklam türünün belirlenmesi gerekmektedir.

 

Reklamlar coğrafi olarak sınıflandırıldığında karışımıza üç tür çıkmaktadır. Bunlar; küresel, ülkesel, bölgeseldir.