Ülkemiz dahilinde son beş yıl içerisinde bilgi teknolojileri sektörü özellikle de bu sektör içerisinde bulut iletişim ve veri merkezlerine dair teknolojik gelişmelerin katkısı yüzde yüzün üzerinde büyüme ile sonuçlanmayı başarabilmiştir. Ülkemiz dahilinde iş yapan lokomotif sektörler için de bulut BT harcamalarının en hızlı büyüyen segmentleri arasında yer almaya da devam etmektedir. Teknolojik yatırımların sayesinde dijital odağının artması ile birlikte rekabet açısından önemli faktörler arasına girmeyi başaran dünyamızda, kurumlar artık yeni nesin olarak tabir edilmekte olan teknolojilere yatırım gerçekleştirerek verdikleri hizmetlerde kalite artışı yaşamayı ummaktadırlar.

Veri Merkezleri

Bulut olarak adlandırılmakta olan teknolojilerin seri bir biçimde hayata geçirildiği veri merkezlerinde bulut hizmetlerinin sağlayıcısı olarak kullanılan alt yapıların yeni nesil bir teknoloji ve mimari altyapılar ile birlikte oluşturulması çok büyük önem arz etmektedir. İşte tam da bu sayede kritik uygulamaların yüksek bir şekilde kullanılabilirlik ve alt yapı hizmeti sağlamaları iş uygulamalarının sürekli bir şekilde servis sunması imkanını da beraberinde getirmektedir. Daha da yüksek bir kullanım aşamasına ulaşmaya ihtiyaç duyan kurumlar ise birden daha fazla veri merkezi dahilinde iş sürekliliği ve felaketleri kurtarma senaryolarını bir an önce hayata geçirebilmek mevcut işlere coğrafi bir yedeklilik imkanını da sağlamaktadır.

Bulut Servisleri

Bulut servislerinin düzenli ve güvenli bir şekilde kullanımı insanların hayatının çok daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Bu önem sebebi ise günlük hayatın hiçbir zaman sekteye uğramasının istenmemesidir. Neticede hayatın bu nedenden ötürü sekteye uğraması insanların hayatını gerçekten kötü etkileyebilir ve bu nedenden ötürü de para kaybetmelerine sebep olabilir. Kurumların bu yüzden bulut servislerine büyük özen gösterdiğini biliyoruz. Bulut servislerinin bölgesel bir yapıya indirgenmesi bir noktada teknolojik bir gelişme olarak görünmese de oldukça büyük bir ilerleme kaydedilebileceği kesin olan bir durumdur. İlerleme ile birlikte de aynı zamanda hem kurumların işlerindeki ilerleyiş hem de insanların iletişim deneyimlerindeki zenginleşme artış gösterecektir. Böylece her insanın da hayatı teknoloji sayesinde kolaylaşacak.