Hata: (0x80004005)
Çözüm: Kodlarınızı %> ile kapamamışsınız. Kodlarınızı kontrol edin ve kapama işlemini yapın.
Hata: (0x800A03F6)
Çözüm: Açtığınız bir "If" statement'ı kapamamışsınız, gereken yere "End If" yazın.
Hata: (0x800A0409)
Çözüm: Yazdığınız scriptlerde eksik ya da fazla " (tırnak) kullanmışsınız.
Hata: (0x800A000D)
Çözüm: Yaptığınız işlem için kullandığınız değişken türü doğru değil. Mesela bir tarihi başka bir sayı ile çarpmaya çalışmışsınız.
Hata: (0x800401F3)
Çözüm: Sunucunuzun desteklemediği bir obje yaratmışsınız. Mesela kullandığınız mail objesini sunucunuz desteklemiyor olabilir. Kontrol edin.
Hata: (0x80004005)
Çözüm: DSN adını yanlış yazdınız ya da doğru tanımlamadınız. Veya DSN-Less bağlantı kodunuz yanlış kontrol edin.
Hata: (0x80004005)
Çözüm: Veritabanının adresini yanlış yazmışsınız.
Hata: (0x80040E14)
Çözüm: SQL komutunuzu yanlış yazmışsınız kontrol edin.
Hata: (0x800A0BB9)
Çözüm: RecordSet'inizi açmaya çalıştığınız connection bulunamadı kontrol edin.
Hata: (0x800A0CC1)
Çözüm: RecordSet'te belirttiğiniz alan adı database'deki tabloda bulunamadı kontrol edin.
Hata: (0x80040E10)
Çözüm: Yine tabloda olmayan bir alanı SQL'e kontrol edin
Hata: (0x80040E14)
Çözüm: Bir değere göre sorgu yapıyorsunuz ama o değer boş. Mesela bir önceki sayfadan bir bilgi gelmesi lazım onu kontrol ediyorsunuz. "If x=anlaşılmıyor" gibi ama x'e bir değer atanmamış.
Hata: (0x80004005)
Çözüm: Veritabanınız salt okunur yada yazma izni olmayan bir yerde. Eğer root klasöründe çalışmıyorsanız klasöre sağ tıklayıp websharing yapın. Yazma izni verin.
Hata: (0x800A0044)
Çözüm: Bu hata FSO işlemlerinde oluyor. Örneğin siz "Z" sürücüsünü aç diyorsun ama öyle bir sürücü yok.
Hata: (0x800A004C)
Çözüm: Olmayan bir klasörü açmaya çalıştınız.
Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
Operation must use an updateable query.
Çözüm: Veritabanınızın bulunduğu klasörün yazma izninin olmaması durumlarında bu sorunla karşılaşılmaktadır. Klasöre yazma izni vermeniz durumunda hata ortadan kalkar.
Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
The Microsoft Jet database engine cannot open the file '(unknown)'. It is already opened exclusively by another user, or you need permission to view its data.
Çözüm: Kendi bilgisayarınızda çalışırken aynı zamanda veritabanı dosyanız açık ve üzerinde bir takım düzenlemeler yapıyorsanız ASP sayfanız böyle bir hata verebilir. Açtığınız veritabanını kapattığınızda sorun gider.
Hata: ADODB. Recordset error '800a0bb9'
The application is using arguments that are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
Çözüm: ADODB. Connection ile Recordset nesnesinde kullandığınız veritabanı bağlantı değişkenleri aynı değilse böyle bir hata oluşabilir. Değişken isimlerindeki gerekli düzeltmeleri yaparak sorundan kurtulabilirsiniz.
Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
Number of query values and destination fields are not the same.
Anlamı: Insert Into ifadenizdeki veri sayısı ile tablonuzdaki alan sayısı birbirinden farklı olabilir.
Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10' Too few parameters. Expected 1.
Çözüm: SQL ifadesindeki where yada order by ifadelerinden birinde bir hata var.
Hata: ADODB.Fields error '800a0cc1'
ADO could not find the object in the collection corresponding to the name or ordinal reference requested by the application.
Çözüm: SQL ifadesindeki alan adlarından en az birinde hata var.
Hata: ADODB. Field error '80020009'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted; the operation requested by the application requires a current record.
Çözüm: İstediğiniz ifade, veritabanında mevcut olmayabilir.
Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
Syntax error (missing operator) in query expression '...'
Çözüm: Syntax ifadesinde tek yada çift tırnakların yanlış kullanımından kaynaklanan bir sorun var.
Hata: Microsoft JET Database Engine hata '80004005' 'd:/inetpub/wwwroot/data.mdb' dosyası bulunamadı.
Çözüm: Veritabanına yapılan bağlantıda bir hata var. Veritabanı adını yada yolunu kontrol edin.
Hata: ADODB. Connection hata '800a0e7a' Sağlayıcı bulunamıyor. Düzgün yüklenmemiş olabilir.
Çözüm: Bağlantı nesnesi oluştururken noktalamalarda bir hata yapılmış olabilir.
Hata: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers hata '80004005' [Microsoft][ODBC Driver Manager] Veri kaynağı adı çok uzun
Çözüm: Bağlantının açıldığı bölümde eksik ya da hatalı bir ifade kullanmış olabilirsiniz. Alan isimlerini kontrol edin.
Hata: Microsoft JET Database Engine hata '80040e37'
Microsoft Jet veritabanı alt yapısı 'Dersler' giriş tablosunu veya sorgusunu bulamadı. Tablo veya sorgunun var olduğundan ve adın doğru yazıldığından emin olun.
Çözüm: Yanlış bir tablo adı kullanıyorsunuz. Veritabanındaki bilgiler ile kontrol edin.
Hata: Microsoft JET Database Engine hata '80040e10' Gerekli bir veya daha fazla parametre için girilen değer yok.
Çözüm: Veritabanında istediğiniz isimde bir tablo bulunamadı.
Hata: Microsoft JET Database Engine hata '80040e14' 'Current' sorgu ifadesi içindeki Sözdizimi hatası (eksik işleç)
Çözüm: SQL sorgu ifadesinde yanlış bir işaretleme yada kodlama yapmış olabilirsiniz. Tek ve çift tırnaklara dikkat.
Hata: Microsoft VBScript derleme hatası (0x800A0409)
Sonlandırılmamış dize sabiti
Çözüm: Bağlantı noktasını kapatmamış olabilirsiniz. Dize sonlarını kapattığınızdan emin olun.
Hata: Microsoft VBScript çalışma hatası hata '800a01b6' Nesne bu özellik veya yöntemi desteklemiyor: 'EO'
Çözüm: Geçersiz bir nesne ya da metod kullanmışsınız. Kontrol ederek tekrar deneyin.

 

MİCROSOFT WİNDOWS INTERNET INFORMATION SERVER WEB HATA KOD VE AÇIKLAMALARI

Hata Kodu      Hata İletisi
400: Geçersiz istek
401.1: Oturum açma başarısız oldu
401.2: Oturum açma sunucu yapılandırması nedeniyle başarısız oldu
401.3: Kaynaktaki EDL nedeniyle yetkisiz
401.4: Yetki verme süzgeç nedeniyle başarısız oldu
401.5: Yetki verme ISAPI/CGI uygulaması nedeniyle başarısız oldu
403.1: Yürütme erişimi yasak
403.2: Okuma erişimi yasak
403.3: Yazma erişimi yasak
403.4: SSL gerekli
403.5: SSL 128 gerekli
403.6: IP adresi reddedildi
403.7: İstemci sertifikası gerekli
403.8: Site erişimi reddedildi
403.9: çok fazla kullanıcı
403.10: Geçersiz yapılandırma
403.11: Parola değişikliği
403.12: Eşleştirici erişimi reddetti
403.13: İstemci sertifikası iptal edildi
403.14: Dizin listelemesi reddedildi
403.15: İstemci Erişim Lisansları aşıldı
403.16: İstemci sertifikası güvenli değil veya geçersiz
403.17: İstemci sertifikasının süresi bitmiş veya henüz geçerli değil.
404: Bulunamadı
404.1: Site bulunamadı
405: Yönteme izin verilmiyor
406: Kabul edilebilir değil
407: Proxy doğrulaması gerekli
412: Önkoşul Başarısız Oldu
414: İsteme URI'sı çok uzun
500: İç sunucu hatası
500.12: Uygulama yeniden başlıyor
500.13: Sunucu çok meşgul
500.15: Global.asa istemlerine izin verilmiyor
500-100: ASP hatası
501: Uygulanmadı
502: Hatalı ağ geçidi