Kayıtlı elektronik posta (KEP): gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.
 
KEP sisteminde gönderi ile ilgili aşağıdaki deliller oluşturulur ve 20 yıl süreyle saklanır:
- Gönderi zamanı
- Gönderici ve alıcı kimlikleri
- Teslim edilme zamanı
- Okunma zamanı
- İçeriğin bütünlüğü
 
Böylelikle, KEP sisteminin kullanıcısı olan gönderici, elektronik postanın kendisi tarafından gönderilmediğini ve aynı sistemin kullanıcısı olan alıcı ise kendisine ulaşmadığını iddia edememektedir. KEP sisteminin bir elektronik postanın göndericiden alıcıya iletilmesi sırasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin tuttuğu kayıtlar delil mahiyetinde ve hukuki geçerliliğe sahip belgelerdir. Böylece gönderinin inkar edilebilmesi, evrakta sahtecilik gibi durumların önüne geçilir.
 

Mevzuat

Türk Ticaret Kanunu Madde 18’de; tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ile yapılır.
 
Tebligat Kanununda; Kayıtlı Elektronik Posta noter gücünde, elektronik senet hükmünde ve tebellüğün gerçekleştiğine dair hakim yorumuna yer bırakmayan kesin delil olarak nitelendirilmiştir.
 
Kayıtlı Elektronik Posta gönderilen taraf gönderim zamanından itibaren, kurum ise 5 gün içinde şahıs ise 7 gün içinde tam tebellüğ (aldım, okudum, anladım) yapmış kabul edilir.
 

KEP’in Özellikleri

- Standart e-posta da gönderici ve alıcı kimlikleri belli değildir ancak KEP'te gönderici ve alıcı kimlikleri bellidir.
 
- Yeni TTK ile hayatımıza giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) güvenli e-posta hizmetidir.
 
- KEP sisteminde elektronik imza kullanımı kişinin kendisi olduğunu garanti eder.
 
- İçerik Bütünlüğünü Korur.
Gönderinizin içeriği sistemde tutulmaz sadece parmak izi tutulur. Örneğin; Birlikte çalıştığınız firmaya yolladığınız sözleşme ile ilgili hukuki bir anlaşmazlık oldu ve firma bize yollanan sözleşme bu değildi dedi. Bu durumda sözleşmeyi KEP sisteminden yollamış olsaydınız
sözleşmenin parmak izi kaydı ile yolladığınız orijinal dosyayı ispat edebilirdiniz.
 
- Gönderim, teslim ve okunma zamanı değiştirilemez.
Gönderim, teslim ve okunma zamanı zaman damgası ile KEP sisteminde kayıt altına alınır ve değiştirilemez. Gönderiniz alıcı tarafından okunmasa bile 24 saat sonunda okundu kabul edilir
 
- Üstelik sistemdeki gönderi kayıtlarınıza 20 yıl süreyle istediğiniz anda ulaşabilirsiniz.
 
- Uyuşmazlık durumunda delil olarak kullanabilirsiniz.
 
- Kesintisiz posta alanı; mobil imza ile ve mobil cihazlardan erişim
 
- Kişisel verilerin korunmasını sağlar.
 
- Güvenlik standartlarına uyumluluk.
 

KEP Kullanım Alanları

- Kurumlar ve İş Ortaklarınız
- Müşterileriniz
- Çalışanlarınız
- Kamu yazışmaları
- Noter üzerinden yapılan tüm tebliğ, ihtar ve ibralar
- İadeli taahhütlü posta ile yapılan yazışmalar
- Güvenlik ve gizlilik gerektiren tüm yazışmalar
- Personele ücret pusulası, zaman çizelgesi, ihtar, ibra ve izin onay formu gibi İK dokümanlarının gönderimi
- Sicil dosyası işlemleri
- Denetim ve teftiş gibi tüm yazışmalar
- Genel kurul toplantı davet ve kayıtları, önemli toplantı çağrıları, her türlü etkinlik daveti
- Yasal geçerli elektronik mutabakat
- Elektronik sözleşme
- Elektronik senet
- Elektronik sipariş ve sipariş onayı
 

KEP Nasıl Olmalı ?

Tüzel Kişiler:

- Mersis No ve/ veya Kurum adı bilgisinden oluşur.
- Alan adı @hs04.kep.tr ya da @kurumadı.hs04.kep.tr olabilir.
- Kurum kısa adı kullanılabilir.
- Bölüm, departman isimleri kullanılabilir.
- Kurum adına KEP adresini kullanmaya yetkili kişilerin isimleri kullanılabilir.
 
mersisno.tebligat@hs04.kep.tr
kurumadı@kurumadı.hs04.kep.tr
mersisno.kurumadı.hukuk@hs04.kep.tr
kurumadı.X@kurumadı.hs04.kep.tr
 
Gerçek Kişiler:
- Ad ve Soyadı bilgisinden oluşur.
- Alan adının @hs0x.kep.tr şeklinde kullanımı bireylerde standarttır.
 
ad.soyad@hs04.kep.tr
a d.soyad.1970@hs04.kep.tr
ad.soyad.34@hs04.kep.tr